09212047806

آشنایی با لوله بر و پلیسه گیری

برای لوله کشی آب ساختمان باید با ابزاری که با آنها سر و کار داریم از همه حیث آشنا باشیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن از آنها استفده بکنیم .یکی از این ابزار ها لوله بر است .

اصول برشکاری لوله با لوله بر

آشنایی با لوله بر و پلیسه گیری

آشنایی با لوله بر و پلیسه گیری

الف – محل برش باید در عین اینکه فاصله لازم با لبه گیره را دارد ، محکم به گیره بسته شده باشد .

ب – محلی که قرار است برش داده شود ، بهتر از با سوزن خط و متر فلزی تعیین گردد . از مداد معمولی نیز در صورت نبودن سوزن خط می توان استفاده کرد .

پ – برای آغاز کردن امر برشکاری ، باید دسته لوله بر را بر خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانیم تا فاصله موجود در تیغه برش و غلتک کمی بیشتر از قطر لوله بشود تا بتوان لوله را در آنجا قرار داد .

چ – بعد از آنکه تیغه لوله بر و غلتک ها با جداره لوله تماس برقرار کردند ، لوله بر را به دور محیط لوله می چرخانیم .

ح – بعد از آنکه شیاری کوچک در لوله ایجاد شد مقداری روغن به آن محل ریخته و باعث خنک شدن محل برش و تیغه می شویم . این کار باعث روان تر شدن امر برش هم می شود .

خ – بعد از هر دور گردش لوله بر به روی لوله ، یکبار آنرا در جهت عقربه ساعت چرخانده و مجددا عمل قبلی را تکرار می کنیم ، آنقدر اینکار را تکرار می کنیم تا عمل برش دادن لوله تمام شود .

ه – پس از آنکه به انتهای عمل برش رسیدیم و لوله آماده جدا شدن کامل بود با دست قسمت دیگر لوله را گرفته و آن را مهار می کنیم ، پس از مهار شدن ادامه به برش دادن نهایی لوله می کنیم . برش کاری ها در زمان لوله کشی آب ساختمان ، باید به صورت مقطعی باشد و برای هر قسمت جداگانه انجام گردد ، تا احتمال خطا در محاسبات وجود نداشته باشد که موجب هزینه های اضافی نگردد .

آشنایی با لوله بر و پلیسه گیری

آشنایی با لوله بر و پلیسه گیری

نکات ایمنی

1 – استفاده از لوله بری که تیغه آن شکسته شده باشد به هیچ عنوان پیشنهاد نمی گردد .

2 – در هنگام برش دادن باید دقت نمود که لوله دچار له شدگی نشده باشد .

3 – دسته لوله بر باید به اندازه کافی سفت باشد .  اگر اعمال بار زیادی بر روی لوله بر داشته باشیم امکان شکستن تیغه وجود دارد .

4 – لوله بر و قطر لوله ای که قصد برش آن را داریم ، باید تناسب داشته باشند . روی بدنه لوله بر ها معمولا محدوده قطر لوله هایی که باید استفاده شوند درج شده است .

پلیسه گیری لوله های فلزی نیز در لوله کشی آب ساختمان کاربرد دارد و آشنایی با آن می تواند مفید واقع شود .

پلیسه گیری

بعد از برش دادن لوله توسط لوله بر ، به دلیل فشاری که از طریق تیغه و غلتک ها وجود دارد ، دهانه داخلی لوله ای که برش خورده است جمع می گردد و اگر به همان حال باقی بماند موجب جمع شدن رسوبات می شود ، بنابراین باید آن قسمت ها پلیسه گیری شوند تا مشکل رفع گردد .

ابزار پلیسه گیری

از دو نوع سوهان استفاده می شود . سوهان گرد و سوهان نیم گرد .

نکته

سوهان های تخت جهت از بین بردن پلیسه های دهانه خارجی لوله استفاده می گردد .