09212047806

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

در امر لوله کشی آب ساختمان ، گاها لوله کش مجبور می شود بسته به شرایطی لوله ها را مقداری خم بکند . پس دانستن ابزار و اصول این کار الزامی است تا کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهد .

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

خم کاری لوله های فولادی

هدف از این کار تغییر مسیر آنها در جهت های مختلف است .

نکته

مبحث 16 مقررات ملی ساختمان ، در مورد خم کاری لوله های گالوانیزه هیچ مجوزی صادر نمی کند و برای این کار استفاده از زانوهایی با جنس گالوانیزه یا چدن چکش خوار را پیشنهاد می دهد .

خم کاری

به پیچاندن تارهای تشکیل دهنده جسم ها به حول یک محور گویند . در لوله کشی آب ساختمان ، این عمل از طریق دست و دستگاه انجام می پذیرد . همچنین به دو طریق مختلف گرم و سرد قابل اجرا است .

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

خم کاری سرد با خم کن اهرمی

معمولا برای لوله های کم قطر انجام می شود که قطر آنها 20 میلیمتر باشد .

نکته

شعاع خم در این لوله ها را جهت جلوگیری از دو پهن شدن مقطع شان ، بیشتر از چهار برابر قطر نامی لوله ، در نظر می گیرند .

خم کاری از طریق گرم

از لوله های فولادی سیاه که قطر کمی داشته باشند ، از این روش استفاده می شود . در لوله های گالوانیزه این روش مجاز نمی باشد  .

دستگاه های خم کاری لوله

خم کن اهرمی

در این روش که با دست انجام می شود ، جهت خم کردن لوله های مسی و لوله هایی با جدار نازک فولادی مانند لوله های برق استفاده می گردد .

خم کن مکانیکی

این خم کن ها که شبیه به جک های مکانیکی عمل می کنند ، پیچی دارند که با پیچاندن تدریجی دسته اش ، پارچه خم کن رو به سمت جلو حرکت نموده و باعث خم شدن لوله می گردد .

گیره صحرایی

در گیره های لوله کشی صحرایی ، معمولا سوراخ هایی با قطرهای متفاوت تعبیه می شود تا با کمک آنها بتوان با روش دستی لوله هایی که قطر کمی دارند را خم نمود .

خم کن هیدرولیکی

جهت خم نمودن لوله های فولادی سیاه که درز دارند و برای لوله کشی حرارت مرکزی یا تهویه مطبوع کاربرد دارند ، استفاده می گردد .

عملکرد این خم کن ها شبیه به جک هیدرولیکی اتوموبیل است .

اجزای خم کن هیدرولیکی

سیلندر ، پیستون ، صفحه راهنما ، جک هیدرولیک ، پارچه های خم کن ، اهرم خم کن ، شیر قطع و وصل ، لقمه ، درپوش تخلیه روغن ، سه پایه ، سرپوش مجرای ورودی روغن ، پیچ ثابت کننده

تعویض روغن سیلندر خم کن

ابتدا ظرفی زیر مجرای تخلیه روغن قرار داده و سپس اقدام به باز کردن درپوش تخلیه که پایین سیلندر قرار دارد می کنیم . پس از خارج شدن کامل روغن داخل سیلندر ، روغن جدید را به محل تغذیه ریخته و درپوش را در جای خود سفت می کنیم .

خم کن هیدرولیکی برقی

پیستون این نوع خم کن توسط فشار روغن هیدرولیک که از طریق پمپ صورت می پذیرد کار می کند .

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی