09212047806

لوله کشى آب ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان

برای آشنایی با مقررات ملی ساختمان ایران مواردی از مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمانی تحت عنوان تأسیسات بهداشتی آورده می شود. شما را به مطالعه بیشتر این مبحث توصیه می نماییم. (لوله کشى آب).

مبحث 16 (لوله کشى آب)

مبحث 16 (لوله کشى آب)

 

ملاک و معیار مقررات مبحث 16 عبارت است از:

  1. حداکثر فشار کار مجاز اجزای لوله کشى آب سرد و آب گرم مصرفی در دمای 65 Cº  نباید از 10  بار کمتر باشد.

این مقدار بر روی فیتینگ ها و شیرها با علامت PN 10 یا PN 16 تعیین شده است.

2. لوله های مجاز برای لوله کشى آب سرد و آب گرم مصرفی مطابق مقررات ملی ایران عبارت انداز:

الف)  لوله های فولادی گالوانیزه

ب)  لوله های مسی

پ)  لوله های پلی اتیلن مُشبک (PEX)

ت) لوله های پنج لایه پلی اتیلن مُشبک آلومینیم  پُلی اتیلن PEX-AL-PEX مُشبک

ث)  لوله های پُلی اتیلن با دمای بالا PE-RT

ج) لوله های پنج لایه پلی اتیلن با دمای بالا PE-RT/AL/PE-RT

چ)  انواع دیگر لوله های غیرفلزی، به شرطی که تأیید یکی از مراکز بهداشتی معتبر، مانند DVGW  یا NSF  را مبنی بر مناسب بودن برای توزیع آب آشامیدنی داشته باشد و نیز از نظر حداکثر فشار و دمای کار با شرایط مندرج در بند 1 مطابقت داشته باشد و مورد تایید قرار گیرد.

3. اتصال لوله به مخازن ذخیره آب، شیر فشارشکن، آب گرم کن، دستگاه های تصفیه آب و موارد مشابه دیگر باید با مهره ماسوره باشد تا امکان بازکردن آن وجود داشته باشد.

4. فاصله مهره ماسوره با دستگاه نباید بیش از ٣٠ سانتی متر باشد.

5. شیر آب سرد مصرفی روی لوازم بهداشتی باید سمت راست قرار گیرد و با علامت آبی مشخص شود. شیر آب گرم مصرفی باید سمت چپ قرار گیرد و با علامت قرمز مشخص شود.

6. پیش از انجام آزمایش و تأیید لوله کشی (یک قسمت یا کل لوله کشی)، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق یا اجزای ساختمان پوشانده شود. در هنگام آزمایش همه اجزای لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشد.

7. پس از خاتمه نصب لوله کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه های باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی با آب آشامیدنی به تدریج پر شود و کاملاً هواگیری گردد. پیش از اقدام به آزمایش شبکه لوله کشی باید آن را به مدت حداقل دو روز پُر از آب نگه داشت.

8. آزمایش فشار باید با آب آشامیدنی به کمک تلمبه دستی مخصوص آزمایش فشار آب و مجهز به فشارسنج با فشار 5 برابر فشار بار طراحی و با فشار حداقل ١٠ بار انجام شود.

9. مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد. در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود، باید آزمایش فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود.