09212047806

پمپ نوع “OH2” استاندارد API 610

پمپ های OH2 به صورت افقی و تک مرحله یا تک پروانه می باشند. (استاندارد API 610) دارای یک محفظه انفرادی یاتاقان می باشد. با کوپلینگ انعطاف پذیر به موتور وصل می شوند. نحوه ساپورت پمپ به وسیله دو دستک که از مرکز پمپ گرفته شده، می باشد و در اصطلاح به آن Centerline-mounted می گویند. این نوع ساپورت کمک می کند که نیروهای لوله کشی وارد بر نازل پمپ، مستقیما از طریق پایه ها به شاسی منتقل گردد. بسیار برای سرویس هایی با درجه حرارت بالا مناسب می باشند.

نکات:

  • طبق بند 9.1.1.1 استاندارد API 610، ساپورت کردن محفظه یاتاقان در این نوع پمپ مجاز نیست.
  • طبق بند 9.1.1.2 استاندارد API 610، فاصله بین پمپ و موتور باید به اندازه ای باشد که برای بیرون آوردن و جا زدن Coupling Spacer نباید موتور را پیاده کرد یا هاب کوپلینگ روی شفت موتور یا روی شفت پمپ برداشته شود.
  • طبق بند 9.1.1.3 استاندارد API 610، اگر لازم باشد و در مدارک پروژه مشخص شود، سازنده (Vendor) باید میزان انعطاف پذیری شفت را توسط ایندکس K، بند K.1 محاسبه کند.

 

تعدادی از عکس های این نوع پمپ را می توانید در زیر مشاهده کنید.

با طرز ساپورت پمپ توجه کنید. نیز توجه داشته باشید که محفظه یاتاقان ها ساپورت نشده است.