09212047806

اصول برشکاری لوله

در لوله کشی آب ساختمان ، توجه به اصول برشکاری لوله می تواند کمک بزرگی برای تسریع کار و رعایت جوانب احتیاطی کار داشته باشد . به چند اصل مهم در این باب اشاره می کنیم :

الف – محل برش باید تا جایی که امکان دارد نزدیک به گیره باشد ، تا جلوگیری بشود از ارتعاش و سر و صدا .

ب – نوع و جنس اره و تعداد دندانه هایی که دارد باید تناسب داشته باشد با لوله مورد مصرف شما . برای برشکاری معمولی می توان از تیغ اره خشکه بر و هجده دندانه استفاده کرد .

پ – جهت بستن تیغ اره بر روی کمان اره باید توجه داشت که جهت تیغه ها به سمت مهره خروسکی باشد .

ت – جهت جلوگیری نمودن از سر خوردن و منحرف شدن از محل برش ، باید در ابتدای امر یک شیار راهنمایی روی لوله ایجاد کرد و سپس شروع به بریدن و اعمال فشار کرد .

ث – نیروی برش استاندارد طوری است که بطور یکنواخت و با سرعتی معادل شصت بار در دقیقه در سمت برش دندانه ها به کمان اره وارد شود . رعایت نکردن یکنواخت بودن نیروی وارده و سرعت بیش از حد و منحرف گشتن کمان اره موجب شکستن تیغ اره یا دندانه ها خواهد شد و موجب تاخیر در امر لوله کشی آب ساختمان شما خواهد داشت .

ج – هنگام برش کاری باید دقت نمود که نیروی وارده بر کمان هنگام برش دادن به سمت جلو باشد و در زمان برگشت کمان هیچ نیرویی بر آن اعمال نشود . رعایت نکردن این اصل موجب از بین رفتن دندانه ها خواهد شد .

ح – استفاده از تمامی طول تیغ اره در هنگام برشکاری مناسب تر است .

خ – در اثر اصطکاک شدید تیغ اره و لوله تولید گرما شده و تیغ اره داغ می شود . برای خنک کردن آن باید از مایع خنک گردان آب و صابون استفاده کرد . استفاده از روغن جهت این امر کاملا اشتباه است ، چرا که علاوه بر اینکه باعث لیز خوردن بر روی سطح کار می گردد ، براده های کوچک را در مسیر برش جمع کرده و امر برشکاری به مشکل دچار می شود .

ه – وقتی به انتهای برش کاری لوله نزدیک می گردیم ، باید از سرعت و اعمال نیروی زیاد خودداری کنیم و با یک دست لوله را مهار بنماییم ، تا احتمال پرت شدن آن را از بین ببریم .

اصول برشکاری لوله

اصول برشکاری لوله

نکات فنی و ایمنی در برشکاری

الف – قبل از آنکه اقدام به بریدن بکنید ، باید از این که دسته اره محکم و سالم باشد اطمینان خاطر کسب کنید .

ب – در صورتی که دسته اره شل بود ، باید قسمت انتهایی آن را به آرامی انقدر به محلی سفت همچون سندان بکوبید تا محکم گردد .

پ – از بسته بودن صحیح تیغ اره اطمینان خاطر داشته باشید و به جهت قرارگیری دندانه ها دقت بنمایید تا در جهت صحیح قرار گرفته باشند .

ت – استفاده نمودن از تیغ اره هایی که کج شده باشند یا دندانه های آنها مشکل داشته باشد موجب هدر رفتن نیرو و سرعت شما خواهدشد ، پس بهتر است که از تیغ اره های سالم استفاده کنید .

ث – در هنگام برش دادن فلزات ، دقت به سختی تیغ اره و تناسب آن با جنس لوله اهمیت بسزا دارد .

اصول برشکاری لوله

اصول برشکاری لوله

چ – گاها در هنگام لوله کشی آب ساختمان با لوله هایی سر و کار داریم که جدار نازکی دارند  ، برای برش دادن آنها و جهت جلوگیری از شکسته شدن دندانه ها و یا گیر کردن تیغ اره در لوله ، باید لوله را نم نم گردانده و عمل برش را انجام داد تا محیط آن بطور کامل تحت عمل بریدن قرار بگیرد . برش دادن این نوع لوله ها با لوله بر بهتر از برش دادن آنها با اره است .