09212047806

انواع اتصال در لوله کشی

روش های متفاوتی را برای اتصال دادن لوله ها در لوله کشی آب و فاضلاب یا تاسیسات دیگر استفاده می کنند . این روش ها عبارت هستند از :

الف اتصال دنده ای

پس از آن که دو سر لوله را دنده کردند ، با استفاده کردن از فیتینگ دنده ای ، اتصال لوله ها به همدیگر را انجام می دهند . از این روش در لوله کشی های آب سرد و گرم ، لوله کشی آب و فاضلاب ، گاز رسانی ، تهویه مطبوع و حرارت مرکزی استفاده می کنند .

ب اتصال فلنجی

طبق مبحث 16 مقررات ساختمانی ، جهت اتصال لوله های فولادی که قطر آنها پنج و شش اینچ باشد ، باید از اتصال فلنجی استفاده کرد . این نوع اتصال بیشتر مواقع برای شبکه های آب رسانی شهری ، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع کاربرد دارد .

انواع اتصال در لوله کشی

انواع اتصال در لوله کشی

ج اتصال جوشی

برای لوله کشی های حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع یا گازرسانی ، به دلیل اینکه از لوله های فولادی سیاه استفاده می کنند ، جهت اتصال دادن لوله به لوله یا لوله به فیتینگ از این روش استفاده می گردد .

د اتصال چسبی

در لوله کشی فاضلاب ، اگر از لوله های با جنس P.V.C استفاده بشود ، جهت اتصال دادن لوله به فیتینگ از این روش استفاده می کنند .

انواع فیتینگ های فولادی

فیتینگ دنده ای

در لوله کشی برای آب سرد و آب گرم از این نوع استفاده می کنند .

انواع فیتینگ دنده ای

به صورت های سیاه و سفید و به شکل های ساده و لبه دار و در سایزهای گوناگون تولید می شوند .

نکته

بیشتر فیتینگ های دنده ای از جنس چدن مالیبل یا چدن چکش خوار ساخته می گردند ، که به هیچ وجه انجام عملیات جوشکاری بر روی آنها توصیه نمی شود . در لوله کشی آب گرم و سرد از نوع گالوانیزه آن استفاده می شود .

انواع فیتینگ دنده ای

بوشن

قطعه ای استوانه ای است که جهت اتصال دادن دو قطعه از لوله یا فیتینگ روپیچ استفاده می گردد .

انواع اتصال در لوله کشی

انواع اتصال در لوله کشی

انواع بوشن

روپیچ ، توپیچ ، تبدیلی ، ساده

بوشن های تبدیلی جهت اتصال دادن دو لوله یا فیتینگ غیر هم قطر استفاده می شوند .

بوشن های توپیچ و روپیچ جهت اتصال دادن لوله به فیاینگ توپیچ و روپیچ که دنده شده ی هم قطر باشند و در یک راستا قرار بگیرند .

زانو

فیتینگی است که برای تغییر دادن جهت در زاویه های 45 و 90 در دو اتصال هم قطر و یا غیر هم قطر استفاده می گردد .

مغزی

به فیتینگ ریختگی 2 سر دنده در مقیاس کوچک گفته می شود که در دو نوع مختلف ساده و تبدیلی تولید می شوند .

انواع اتصال در لوله کشی

انواع اتصال در لوله کشی

زانو چپقی

به زانویی که طرفین آن از خارج و داخل دنده شده باشد گفته می شود . در دو نوع مختلف 45 و 90 درجه ای تولید می شوند و می توانند به جای زانو و مغزی نیز مورد استفاده قرار بگیرند .

انواع اتصال در لوله کشی

انواع اتصال در لوله کشی

سه راهی

به فیتینگی که جهت انشعاب گرفتن در لوله کشی از آن استفاده شود ، گفته می شود . از داخل دنده دارند و در دو نوع 45 و 90 درجه تولید می گردند ، به دو شکل کنج و تبدیلی .

ماسوره تبدیل

به فیتینگی که طرفین آن از دهانه های خارجی و داخلی دنده شده باشد و دهانه خارجی سایز دنده ی بزرگتری از دهانه داخلی داشته باشد .

بوشن پل

فیتینگی ریختگی است که در میانه آن خمی 180 درجه ای وجود دارد و هر دو طرف آن از قسمت دهانه داخلی دنده داشته باشد .

درپوش

به فیتینگی که از سمت خارجی دنده شده باشد و سمت مخالف آن از زایده ای برخوردار باشد که چهار گوش بوده و برای آچار گیر شدن تعبیه شده است .

مهره ماسوره

به فیتینگی که از 3 قطعه پیوسته با هم درست شده است گفته می شود که قطعه میانی جهت اتصال دادن دو قطعه دیگر است .

انواع اتصال در لوله کشی

انواع اتصال در لوله کشی

نکته

فیتینگ های دنده ای ، بسته به نوع و کاربرد آنها در انواع لوله کشی ها اعم از لوله کشی آب و فاضلاب ، لوله کشی آب گرم و سرد و … استفاده می شوند که باید به محل درست استفاده از آنها دقت شود تا بعدها دچار مشکل یا اجبار جهت صرف هزینه های اضافی نباشد .