09212047806

اگزاست بخار

در فضاهای صنعتی علاوه بر نیاز بر سیستم هایی چون موتورخانه و پکیج ، نیاز به سیستم های تهویه نیز مورد توجه است . در سالن های بزرگ صنعتی ، توسط هوا کش ها ، هوای آلوده را به خارج منتقل می کنند . در نتیجه این عمل گاز ، بخار و گرد و غبار معلق در فضا که ناشی از مراحل مختلف تولید است به محیط خارجی منتقل می گردد .

انوع سیستم ها

سیستم تخلیه کلی هوا

سیستم تخلیه موضعی هوا

در نوع اول با نصب کردن تعداد معینی هواکش در فاصله هایی معین از همدیگر ، هوای محیط را تخلیه می نمایند و در نوع دوم از سیستم کانال کشی استفاده می شود که با منشعب شدن آنها روی دستگاه ، هوای آلوده اطراف آن تخلیه می گردد . هوای آلوده علاوه بر مضراتش بر بافت تنفسی انسان ، می تواند به مرور زمان موجب تیرگی و فرسایش تاسیساتی چون پکیج و موتورخانه گردد ، پس الزام بر خروج آن امری طبیعی است .

سیستم دومی بر نوع اولی ارجح تر است ، چرا که قبل از منتشر شدن هوای آلوده در محیط ، آن را به بیرون انتقال می دهد . ضمن اینکه به هواکشی با سایز کوچکتر نیازمند است . تخلیه اینگونه ی هوا موجب می گردد که فشار منفی در فضا ایجاد گردد که با ورود هوای تازه از ناحیه پنجره ها و در ها جبران می گردد .

قسمت های مختلف سیستم تخلیه موضعی هوا

یک : هوا

دو : سیستم کانال کشی

سه : فیلتر

چهار : هواکش

پنج : کانال عمودی یا همان دودکش

انواع هود

هودی مناسب است که بتواند حداکثر هوای آلوده را با حداقل ترین مکندگی خارج بنماید .

هود هایی که جهت تخلیه ساخته می شوند ، معمولا گرد ، مستطیل و یا شیب دار طراحی می گردند که این تنوع در ساخت بواسطه هندسه مکانی ایجاد می گردد که به دو نوع باز و بسته تقسیم بندی می شوند .

تمامی قسمت های هود های باز قابلیت جدا شدن را دارند . تیغه های آنها ، صفحه و سیال هایشان .

هود های باز و متحرک

هودهای باز جهت استفاده در محل های ثابت هستند و هود های متحرک جهت استفاده در محل هایی که نیازمند جابجایی ها ، به منظور تعمیر کردن و یا تمیز کاری است .

 دبی هوای هود

جهت محاسبه کردن مقداری از حجم هوا که باید از هود خارج شود ، ابتدا سرعت عبوری هوا از باریکی دهانه هود را محاسبه می کنند . سپس با در دست داشتن سرعت ، مقدار حجمی که معرف جریان هوا است را محاسبه می کنند .

ورود هوای یکنواخت در هود

جهت این کار باید یک یا چندین صفحه فلز را در دهانه مکنده هود نصب کنند تا باعث شود مکش هوا در تمامی نقاط به یک اندازه گردد . این صفحه موجب می گردد که جریان هوا از قسمت های پایینی وارد هود نگشته و تامین هوا تنها از لبه های کناری هود ممکن باشد و در نهایت هوای آلوده از بخش بالایی هود خارج بشود .

 اصول طراحی بهینه هود

محل قرارگیری هود را تا حد امکان به منبع آلودگی نزدیک گردانند .

قسمت بازشوی هود به نحوی طراحی شده باشد که موجب انحراف آلودگی ها نگردد .

هود بتواند هوای آلوده را از مناطق تنفسی انسان دفع بنماید .

سایز هود به اندازه ای باشد که بزرگتر از مقدار جریان هوای آلوده باشد .

محل قرارگیری کارگران و ارتباط آنها با منبع الودگی و مسیر موجود هوا کاملا اصولی باشد .

فاصله آن با تاسیسات دیگر ، جهت جلوگیری از آلودگی صوتی ترکیبی ، حاصل از نزدیکی با تاسیساتی چون پکیج و موتورخانه حفظ گردد .

کانال هود

کانال هود هر چقدر گرد تر باشد بهتر است ، چرا که انتقال هوا در آن با سرعت بیشتری اتفاق می افتد .