09212047806

بوستر پمپ یا پمپ تقویت فشار چیست

بسته به اینکه در چه صنعتی باشیم ممکن است تعریف بوستر پمپ کمی متفاوت باشد.

  • نفت و گاز: در صنعت نفت و گاز به یک پمپ کوچکتر از پمپ اصلی که وظیفه بالا بردن NPSHa یا فشار مکش پمپ اصلی را دارد بوستر پمپ یا پمپ تقویت فشار می گوییم.
  • ساختمان سازی: در صنعت ساختمان سازی معمولا برای نگه داشتن فشار خط لوله کشی آب در تمام طبقات و نقاط مختلف ساختمان در یک فشار قابل استفاده بین دو تا چهار بار از بوستر پمپ استفاده می کنیم.
  • آتش نشانی: در سیستم آتش نشانی به منظور نگه داشتن فشار خط در فشار استاندارد از بوستر پمپ استفاده می کنیم.

بوستر پمپ ممکن است شامل یک مجموعه بر روی یک شاسی باشد یا ممکن است پمپ جدا و دیگر اجزای مجموعه بوستر پمپ هر کدام به صورت جدا در یک جای مشخص نصب شوند.

بوستر پمپ

بوستر پمپ

معمولا در ساختمان های کوچک از یک پمپ یک طبقه و یک مخزن آکومولاتور به همراه اتومات پمپ استفاده می شود.

در ساختمان های بلند مرتبه معمولا از یک یا چند پمپ و مجموعه کنترلی آن بر روی یک شاسی استفاده می شود که به آن مجموعه بوستر پمپ گفته می شود.

هنگامی که فشار خط لوله کشی ساختمان افت می کند پمپ روشن می شود و افت فشار به وجود آمده را جبران می کند.

برای جلو گیری از روشن و خاموش شدن پی در پی بوستر پمپ از چند روش عمل می کنیم.

  • استفاده از مخزن آکومولاتور یا مخزن تحت فشار یا مخزن دیافراگمی: این مخزن که بر روی خط خروجی پمپ بسته می شود، می تواند تا یک محدوده ای از افت فشار را جبران کند و از روشن خاموش شدن زیادی پمپ جلو گیری کند.
  • اتومات پمپ: با تنظیم این وسیله جانبی می توانیم تا یک محدوده افت فشار را برای روشن شدن و خاموش شدن پمپ تعریف کنیم.
  • جاکی پمپ یا جوکی پمپ: (jockey pump) این پمپ که دبی کمی دارد ولی فشار آن با فشار بوستر پمپ یکی است تا یک محدوده ای از افت فشار را تامین می کند و از یک محدوده دیگر بوستر پمپ به مدار اضافه می شود یا روشن می شود.

برای انتخاب یک بوستر پمپ مناسب می بایست یک سری اطلاعات اولیه داشته باشیم تا بتوانیم پمپ مناسب را از روی نمودار و منحنی های سازنده پمپ انتخاب کنیم.

توجه داشته باشید اطلاعات زیر را باید داشته باشیم:

  • تعداد واحد آپارتمان
  • تعداد کل طبقات ساختمان
  • فاصله بحرانی از کنتور آب (مصرف کننده ای که بیشترین افت فشار در آن رخ می دهد. الزامن ممکن است دور ترین مصرف کننده نباشد)
  • تعداد شیرآلات و مصرف کننده در هر آپارتمان

به منظور انتخاب بوستر پمپ باید هد و دبی پمپ را به دست آوریم تا بتوانیم از روی منحنی پمپ یک پمپ مناسب انتخاب کنیم.

در مقاله محاسبه هد پمپ فشار این محاسبات آمده. در صورتی که می خواهید به صورت دقیق محاسبه نمایید می بایست به مبحث 16 مقررات ملی ساختمان رجوع نمایید.

البته در آنجا محاسبه پمپ نیامده است ولی محاسبه مربوط به افت فشار لوله و دبی مورد نیاز را می توانید پیدا کنید.

بوستر پمپ

بوستر پمپ