تابلو مرکز کنترل موتور (Motor Control Center)

MCC

هنگامی که تعداد الکترو موتور های بکار رفته شده در یک محیط صنعتی زیاد می شود و همچنین هر یک از موتورها یک فرمان خاص برای قطع و وصل نیاز دارند می توان از تابلوی مرکز کنترل موتور استفاده نمود. این تابلوها به صورت کشویی ساخته می شوند و به همین دلیل قیمت تمام شده آنها گران می باشد. تابلو MCC دارای یک مدار کنترل و یک مدار قدرت می باشد. مدار کنترل به منظور صدور فرمان قطع و اتصال مدار قدرت به کار گرفته می شود.

تابلو مرکز کنترل موتور معمولا برای جریان های سه فاز کم ولتاژ از 208 تا 600 ولت استفاده می گردد. تابلوهای ولتاز متوسط برای موتور های بزرگ استفاده می شود که ولتاژ آنها از 2300 تا 15000 هزار ولت می باشد و اتصالات وکیوم برای کلیدهای آنها استفاده می گردد و همچنین کلیدهای قدرت و کنترل آن توسط یه کمپارتمنت از هم جدا شده است. از MCC برای موتور های تک فاز نیز استفاده نمود..

تابلو مرکز کنترل موتور از سال 1950 در صنایع اتومبیل سازی استفاده می شد. در این صنایع تعداد زیادی موتور بزرگ استفاده می شود. امروزه در خیلی از مراکز صنعتی و تجاری کاربرد فراوانی دارد.

یک تابلو مرکز کنترل موتور می تواند حاوی VFD (Variable Frequency Drive)، کنترلرهای قابل برنامه ریزی و اندازه گیر باشد.

Untitled