جذب لوله کش

در صورت علاقمندی و داشتن سابقه لوله کشی حرفه ای، مشخصات و سابقه کار خود را به تلگرام من ارسال نمایید. (جذب لوله کش)

خدمات که ارائه می دهیم را می توانید در قسمت خدمات مطالعه نمایید.

کارها در دو نوع تعریف می شوند: (جذب لوله کش)

  1. کارهای بزرگ (مجتمع ها و برج ها) که به صورت روز مزد محاسبه می گردد.
  2. کارهای کوچک (آپارتمان های زیر 1000 متر) که تمام کار به استادکار سپرده می شود.

 

جذب لوله کش

جذب لوله کش