09212047806

حدیده

در لوله کشی آب ساختمان ، ابزارآلاتی مورد استفاده قرار می گیرند که داشتن اطلاعاتی از آنها مفید واقع می شود . حدیده جزو این ابزارها است . دستگاهی که توسط آن دنده هایی در لوله ها ایجاد می کنند تا اتصال لوله ها و فیتینگ فولادی و گالوانیزه انجام پذیرد .

حدیده

حدیده

انواع دستگاه حدیده

دو نوع دستگاه داریم : برقی و دستی ( جغجغه ای )

انواع حدیده دستی

از دید شکل ظاهری ، تعداد پارچه و مکانیزم شان به دو پارچه ، چهار پارچه و توپی تقسیم می شوند .

در لوله کشی آب ساختمان معمولا از نوع دو پارچه استفاده می کنند .

اجزای حدیده دستی

دسته دو تکه ، بدنه ، پارچه ، آچار ، فلکه 4 نظام ، مهره ، پیچ های تنظیم ، ضامن جغجغه ای

نکته

بعد از اتمام کار با دستگاه ، باید پارچه های آن را تمیز کرده و پس از باز نمودن اجزای قابل باز شدن ، آنها را داخل جعبه مخصوص قرار داد .

مراحل آماده سازی

1 – ابتدا تمام قطعات را از داخل جعبه خارج نموده و سپس دسته دو تکه را به همدیگر وصل می نماییم .

2 – دسته را به بدنه اتصال می دهیم .

3 – پارچه هایی که متناسب با لوله باشند را در محل خاص خودشان قرار می دهیم .

4 – با دست مهره های نگه دارنده را در جای خود می بندیم .

5 – مهره ها را توسط آچار حدیده کاملا سفت می کنیم .

6 – با سمت دیگر آچار که مخصوص سفت کردن پارچه ها است ، این کار را انجام داده و آنها را سفت می کنیم .

7 – ضامن ها را خارج کرده و مطمن می شویم که نوک پیکان ضامن ها در سمت حدیده کردن باشد .

حدیده

حدیده

روش استفاده حدیده 2 پارچه در لوله کشی آب ساختمان

1 – فلکه 4 نظام را باز کرده و لوله را از داخل پین عبور می دهیم ، پارچه ها را به سر لوله بسته و فلکه را دوباره می بندیم .

2 – نوک تیز ضامن ها را به سمت پایین قرار می دهیم .

3 – با قسمت کف دست چپ به بدنه حدیده فشار آورده و با دست دیگر بصورت تلمبه زدن دسته را بالا پایین می کنیم تا سر حدیده و لوله با هم درگیر شوند .

4 – بعد از درگیر شدن ، تلمبه زدن را ادامه می دهیم .

5 – پس از آن که دو الی سه دنده روی لوله ایجاد گشت ، توسط روغن شروع به خنک کردن محل اتصال لوله و پارچه می کنیم .

6 – تا زمانی که دو دندانه از دندانه های لوله ای که حدیده می شود از انتهای پارچه خارج شود به کارمان ادامه می دهیم .

7 – نوک تیز ضامن ها را بصورت بالا قرار داده و حدیده را از لوله جدا می کنیم .

8 – جهت باز شدن پارچه حدیده دسته را بصورت پایین به بالا حرکت می دهیم .

9 – بعد از جدا شدن کامل حدیده از سر دنده ، فلکه 4 نظام را می گردانیم تا پین ها از یکدیگر جدا بشوند .

10 – پس از جدا شدن حدیده و لوله ، توسط دسته حدیده ، چندین ضربه آرام به لوله وارد می کنیم تا پلیسه های حدیده از سر دنده جدا بشوند .

11 – صحت بار دنده را توسط فیتینگ کنترل می نماییم .