09212047806

دیگ آب گرم یا بویلر آب گرم و اجزای مختلف آنها

دیگ دستگاهى است که در آن یک ماده سوختنى مانند مازوت (نفت کوره یا نفت سیاه)، گازوئیل و یا گاز طبیعى مى سوزد و گرماى حاصل از عمل احتراق به سیال درون آن (معمولاً آب) داده مى شود. (دیگ آب گرم)

انواع دیگ آب گرم: دیگ ها را به روش هاى مختلفى تقسیم بندى مى کنند:

 1. از نظر سیال: در این روش دىگ ها به انواع: دیگ روغنى، دیگ آب گرم، دیگ آب داغ، دیگ بخار و …تقسیم بندى مى شوند.
 2. از نظر جنس: در این تقسیم بندى دیگ ها در دو دستهٔ چدنى و فولادى قرار مى گیرند.

دیگ آب گرم چدنى:

دیگ هاى چدنى به روش ریخته گرى و به صورت قطعاتى (پره اى) در کارخانه تولید مى شوند. پرهٔ جلو و عقب دیگ با یکدیگر و با پره هاى وسط تفاوت دارند لیکن تمام پره هاى وسط یکسان هستند.
هر دیگ برحسب ظرفیت شامل یک پرهٔ جلو، یک پرهٔ عقب و تعدادى پرهٔ وسط است. اتصال پره ها به یکدیگر از بالا و انجام مى گردد. دو طرف » بوش « پایین به وسیله قطعه اى به اسم سطح خارجى بوش به صورت مخروط ناقص (کونیک) تراشیده شده است.

براى آنکه عمل آب بندى به خوبى انجام شود، به هنگام استفاده از بوش، آن را به ضد زنگ آغشته مى کنند. عمل اتصال پره هاى جلو، وسط و عقب دیگ به یکدیگر و بستن بقیه قطعات مى گویند. دیگ هاى چدنى به صورت » جمع کردن دیگ « آن را قطعاتى توسط کارخانه و یا نمایندگى هاى فروش به خریدار تحویل و به وسیله افراد متخصص در محل موتورخانه بر روى فونداسیون جمع مى شوند.

مزایاى دیگ آب گرم چدنى:

به علت داشتن مقاومت خوب در برابر زنگ زدگى، عمر آنها زیاد است؛

به دلیل پره اى بودن، حمل و نقل آنها آسان است؛

به علت پره اى بودن، در صورت نیاز مى توان با افزودن تعدادى پره، قدرت گرمایی آنها را افزایش داد؛

در صورت شکستن پره ها، مى توان آنها را با پره نو تعویض کرد و احتیاجى به تعویض تمامى دیگ نیست.

دیگ چدنی

دیگ چدنی

دیگ هاى فولادى آب گرم:

دیگ هاى فولادى به صورت یک پارچه در دو نوع ، یا با لوله هاى آتش (که در آن گازهاى حاصل از عمل احتراق از درون لوله ها عبور مى کند) و با لوله هاى آب (که در آن آب از داخل لوله ها مى گذرد) برحسب سفارش خریدار مطابق ظرفیت مورد نظر ساخته مى شوند.

دیگ هاى فولادى (فایر تیوب) که متداول تر هستند، قسمت هاى زیر تشکیل شده است:

 • بدنه: بدنهٔ دیگ به ابعاد مورد نیاز از ورق هاى فولادى بریده، پس از نورد شدن جوش کارى مى شود.
 • لوله ها: لوله هاى دیگ هاى فولادى از نوع بدون درزی (آتش خوار) است که به طول مورد نیاز از لوله هاى 6 مترى بریده مى شود.
 • صفحات نگه دارنده لوله ها: این صفحات هم وظیفه نگه داشتن لوله ها را انجام مى دهند و هم محفظه داخلى دیگ را از محیط خارج جدا مى سازند. در دیگ هاى با طول کم، یک
  در جلو و یکى دیگر در عقب دیگ نصب مى شود؛  (تیوب شیت) ولى در دیگ هاى با طول زیاد مابین تیوب شیت هاى جلو و عقب، تیوب شیت (یا تیوب شیت هاى) دیگرى هم فقط براى نگه داشتن لوله ها قرار داده مى شود. تیوب شیت هاى جلو و عقب به بدنه دیگ جوش داده مى شوند.

لوله ها به تیوب شیت ها به روش گشاد کردن لوله (با ابزارى به نام والس) آب بندى مى شوند، این عمل را (Expand) (اکسپند) مى نامند. بعضى از کارخانه ها لوله هاى پاس دوّم را به تیوب هاى شیت جلو و عقب دیگ جوش مى دهند.

 • کوره: کوره دیگ که در آن مواد سوختنى (مازوت (نفت کوره یا نفت سیاه)، گازوئیل و یا گاز) به وسیله مشعل سوزانده مى شود، از ورق فولاد آتش خوار به ابعاد مورد نیاز بریده پس از نورد و جوش کارى، داخل دیگ نصب مى شود و سپس به تیوب هاى شیت جلو و عقب دیگ جوش داده مى شود.
دیگر اجزای دیگ فولادی:
 • اتصالات لوله رفت و برگشت: بر روى هر دیگ آب گرم فولادى یک جا براى اتصال لوله رفت و جاى دیگرى براى
  اتصال لوله برگشت به دیگ آب گرم ، پیش بینى مى شود.
 • اتصال لوله انبساط: بر روى دیگ هاى فولادى آب گرم محلى، براى اتصال لوله انبساط به دىگ، پیش بینى مى شود.
 • شیر اطمینان: با توجه به ظرفیت فشار کار دیگ، علاوه بر اتصال لولهٔ انبساط (توسط کارخانه)، یک و یا دو عدد شیر اطمینان حساس (در مقابل فشار)، بر روى آن نصب مى گردد.
 • شیر تخلیه: در پایین ترین قسمت بدنه دیگ، یک عدد شیر براى تخلیه آب داخل آن، نصب مى گردد.
 • دریچه ها: بر روى دیگ هاى فولادى، دریچه اى به صورت (من هول: راهرو آدم رو) در بالا و دریچه هایى به صورت (هند هول: دست رو) در دو طرف قسمت پایین، بر » هندهول « به صورت روى بدنه دیگ پیش بینى مى شود، این دریچه ها به وسیله واشرهاى نسوز و در هاى مخصوص بسته مى شوند.
ادامه اجزای دیگ فولادی:
 • محفظه هاى دود: در جلو و عقب دیگ هاى فولادى محفظه هایى وجود دارد که گازهاى خروجى از یک پاس را دریافت کرده، به داخل لوله هاى پاس بعدى هدایت مى کند.
 • درهاى جلو و عقب: بر روى محفظه هاى دود جلو و عقب، درب هایى لولاىى تعبیه شده اند که به وسىلهٔ پیچ و مهره و قرار دادن نخ نسوز در زیر آنها، بسته مى شوند و به هنگام تمیز کردن داخل لوله ها و محفظه دود از آنها استفاده مى شود.
 • اتصال دود کش: بر روى دیگ هاى فولادى نیز مانند سایر دیگ ها برای هدایت محصولات احتراق به خارج از ساختمان محلى براى اتصال دودکش به آن پیش بینى مى گردد.
 • اتصالات مربوط به نشان دهنده ها: بر روى دیگ هاى (فشارسنج) و  (ترموستات)، (ترمومتر) فولادى جاهایى براى نصب پیش بینى مى گردد.
 • عایق: بدنه دیگ هاى فولادى به وسیله یک لایه عایق حرارتى ضخیم، پوشیده مى شود.
 • پوشش (کاور): بر روى عایق بدنه، پوششى از ورق آلومینیوم و یا ورق فولادى رنگ شده، کشیده مى شود.
 • شاسى: اکثر دیگ هاى فولادى در کارخانه بر روى پایه و یا شاسى نصب مى گردند، که در این صورت نیازى به فونداسیون مخصوص برای نصب آنها نیست. در شکل زیر یک دیگ فولادى آب گرم 2 پاس با قسمت هاى مختلف آن نشان داده شده است.
بویلر فولادی (دیگ آب گرم)

بویلر فولادی (دیگ آب گرم)