09212047806

روشویی وال هنگ و طریقه نصب آن

روشویی وال هنگروشویی های بدون پایه ای هستند که اتصالات مربوط به آنها را ، درون دیوار ها تعبیه می کنند . تنوع بالایی دارند اما اغلب آنها در زیر گلویی خودشان ، از کابینی برخوردار هستند که اتصالاتی مربوط به فاضلاب روشویی را در داخل آن مخفی نموده و مانع از دیده شدن آنها می شود .

روشویی وال هنگ

روشویی وال هنگ

نصب آنها سلسله مراتب و دستورالعمل های بخصوصی دارد که باید رعایت بشوند .

دستورالعمل های نصب روشویی وال هنگ

 • به مدل روشویی دقت می کنیم که از نوع گلوگاهی است یا از مدل براکت .
 • شیر های پیسوار ، در مکانی که در نظر گرفته شده است نصب می شوند .
 • 55 الی 60 سانتیمتر را برای ارتفاعی که قرار است روشویی وال هنگ نصب بشود ، در نظر می گیریم .
 • لوله سیفونی که ترجیحا از نوع ثابت باشد را ، به اندازه نیاز برش می دهیم .
 • چک می کنیم که فاصله مابین لبه روشویی وال هنگ و کف زمین ، در ارتفاعی 85 سانتی متری باشد .

ارتفاع مورد نظر را توسط هر ابزاری که در دسترس باشد ، علامت گذاری می کنیم

علامت گذاری محل نصب

علامت گذاری محل نصب

نکته

در هنگام علامت گذاری به این نکته توجه کافی بشود که شیب کف در اندازه نهایی محاسبه و لحاظ شده باشد . استفاده از ابزار تراز در این مواقع ، مناسب تر از تراز یابی چشمی است .

 • روشویی وال هنگ روی دیوار قرار گرفته و با همان ابزار ترازگیری ، اقدام به تراز نمودن آن می کنیم .

نکته

قطر روشویی و گلویی در این مرحله اندازه گیری و علامت گذاری می شوند .

 • محل های تعبیه شده برای پیچ ها ، در صورت وجود داشتن ، علامت گذاری می شوند
علامت گذاری محل پیچ ها

علامت گذاری محل پیچ ها

 • یکی از سوراخ های گلوگاه و براکت ، علامت گذاری و سوراخ کاری می شود .
 • مجددا تست تراز بودن صورت می گیرد .
 • رول پلاک ها را در سوراخ های ایجاد شده قرار می دهیم .
 • براکت یا گلوگاه نصب می شود .

نکته

اگر از گلویی در ساخت روشویی استفاده شده است ، در محل اتصال سیفون به فاضلاب ، وصل می شود و بعد از این مرحله ، روشویی در محل خودش قرار می گیرد .

 • اگر قرار است شیر روشویی به بدنه خود آن اتصال داده شود ، در همین مرحله انجام می شود .

نکته

شیرهای توکار ، روش نصبی متفاوت دارند که باید درباره آنها مطالعه شود .

 • اقدام به نصب کف شور می کنیم .
 • دریچه فاضلاب را در قسمت کف آن نصب می کنیم .
 • روشویی به براکت یا گلوگاه متصل شده و اگر مدل آن از نوع پیچ دار بود ، آنها را در جاهای مخصوص شان قرار داده و تا حد ممکن سفت می کنیم .

نکته

روشویی های گلویی دار ، قبل از آن که اقدام به بستن پیچ ها بشود ، باید به فاضلاب متصل گردند .

 • لوله های سیفون را از حیث ارتفاع بررسی و اندازه گیری کرده ، سپس اقدام به حذف اضافات آنها از طریق برش کاری می کنیم .
 • سیفون در محل خودش نصب می گردد .
 • شیلنگ ها را بر اساس روش زیر اتصال می دهیم .

شیر گرم را به سمت چپ ، شیر سرد را به سمت راست .

 • درز موجود در دور روشویی با چسب مخصوص ( چسب سیلیکون ) پر می شود . باید سلیقه را در این مرحله در نظر داشت ، تا علاوه بر اتصال مناسب و جلوگیری شدن از نفوذ آب به پشت ، ظاهری مناسب را نیز داشته باشد .
 • تست های نهایی اگر موردی خاص نداشته باشند ، وسیله آماده بهره برداری شدن است .

نکات مهم

 • تنوع بالای این وسیله گاها نیاز به نصبی متفاوت با آنچه گفته شد دارد ، پس باید به چگونگی نصب آنها دقت شود .
 • در عین ظاهری ساده در اجرا ، این کار مستلزم اجرا توسط افراد متخصص در کار است ، تا اطمینان از بی ایراد بودن حاصل شود . افراد ماهر علاوه بر رعایت اصول نصب ، آشنایی کاملی با لوله کشی آب و فاضلاب داشته و تمام نکات اجرایی رعایت خواهند شد .