سیستم کنترل توزیع شده (Distributed Control System)

DCS

سیستم کنترل توزیع شده برای نظارت و دادن دستورات مقتضی در پروسه های پیچیده نفت و گازی بکار می رود. این سیستم خود از بخش های کنترلی موضعی که معمولا توسط PLC هدایت می گردند تشکیل می شود.

به طور مثال در سر چاه هنگامی که شیر ایمنی سرچاهی به هر علتی تریپ می خورد، یک سیگنال برای سیستم موضعی Wellhead control panel ارسال می گردد و همزمان یک سیگنال برای سیستم DCS ارسال می گردد. باید دانست که قطع شدن جریان چاه به چه تجهیزانی مربوط می شود و چه تجهیزاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور مثال به جریان خط لوله نفت، سیال ضد خوردگی تزریق می شود و همچنین جریان خط لوله نفت در پایین دست توسط یک کلکتور جمع می شود و سپس وارد خط اصلی انتقال می گردد. قبل از کلکتور شیر های قطع جریان کنترلی وجود دارند.

به طور قطع دو سیستم کنترل موضعی نیاز برای غیر فعال کردن تزریق سیال ضد خوردگی و همچنین قطع ارتباط جریان از کلکتور نیاز می باشد. خاموش کردن پمپ های تزریق سیال ضد خوردگی می تواند توسط سیستم Wellhead Control Panel (یک سیستم کنترل موضعی) انجام گیرد و بستن شیر قبل از کلکتور توسط یک سیستم موضعی دیگر. ایجاد ارتباط سازنده بین این دو سیستم کنترل موضعی توسط DCS انجام می پذیرد.

از مثال بالا می توان دریافت که سیستم DCS یک مغز متفکر هماهنگ کننده بین سایر مغزهای موضعی می باشد. این مغز مرکزی برنامه ریزی شده است تا فرمان های اصلی را از سیستم های کنترولی موضعی که خود این سیستم های می توانند برنامه ریزی شوند و دارای PLC باشند، دریافت کرده و فرمان های لازم را صادر کند.

Untitled

احتمالا متوجه شده اید که سیستم DCS یک مجموعه تشکیل شده از مغر یا سی پی یو مرکزی و شبکه دریافت و ارسال اطلاعات می باشد. همانطور که در شکل بالا می بینید خطوط سبز و کامپیوترها نمایانگر مجموعه سیستم DCS و خطوط آبی و جعبه های متصل به آن سیستم های کنترولی موضعی می باشند.

مشاهده نظرات

 • alaatv.com
 • ازمون ماز
  • admin
 • فیزیک میکرو گاج
 • sorenstore.com
 • buy-backlink.tebyan.net
 • خرید بک لینک ارزان
 • پوکه ساختمانی
 • buybacklinks.blogfa.com
 • garmataab.com
 • بک لینک طبیعی