09212047806

شیب بندی استاندارد لوله های فاضلاب

شیب بندی استاندارد لوله های فاضلاب

در امر لوله کشی آب و فاضلاب ، با توجه به اینکه سیستم فاضلاب جزو مهمترین مقوله های تاسیساتی یک ساختمان می باشد پس باید قبل از اجرای آن استاندارد ها ، ضوابط و مقررات مربوط به آن و نحوه صحیح اجرای آن را دانست ، تا بعد ها دچار هر گونه مشکلی ازین باب نباشیم .
جهت لوله کشی آب و فاضلاب، پس از آنکه سیستم فاضلاب طراحی شد ، باید توسط لوله های مخصوص به این کار اجرا بشود تا مواد سیال که عمدتا پسماند های مایع هستند از طریق آنها خارج شوند . جهت به وقوع پیوستن درست این امر باید شیب مناسب و استانداردی تعریف شده در نظر گرفته شده باشد تا در حین خارج شدن مواد ، به هیچ دلیلی سیالات داخل لوله ها دچار ماندگی و ایجاد عوارض پس از آن مانند خوردگی و بوی نامطبوع نشوند .

اهمیت شیب بندی در لوله های فاضلاب

اهمیت شیب بندی در لوله های فاضلاب

اهمیت شیب بندی در لوله های فاضلاب

رکود فاضلاب ، گرفتگی و در نهایت بوی نامناسب بدلیل بالا آمدن فاضلاب و انتشار آن در سطح بنا ، همگی ناشی از رعایت نکردن قوانین شیب در مواقع اجرا است .

انواع لوله کشی فاضلاب در ساختمان ها

روش اول که به مرور زمان در حال منسوخ شدن است ، اینست که سیستم تخلیه فاضلاب را در زیر بنا لحاظ کرده و روی آن را با مصالحی بپوشانیم . در این روش اگر به هر دلیلی مشکلی در سیستم دفع فاضلاب پیش بیاید ، هزینه های بسیاری را جهت رفع مشکل و بازگرداندن همه چیز به حالت اول می طلبد .
روش اول توسط لوله هایی است که از زیر سقف گذر کرده و فاضلاب را به خارج از بنا منتقل می کنند .
هر دو مورد در یک مقوله مشترک هستند و آن رعایت کوتاهی مسیر تا رایزر اصلی است ، تا سرعت هدایت سریعتر فاضلاب بهبود بخشیده باشد .

شیب مناسب

شیب استاندارد را دو درصد در نظر می گیرند ، اما بسته به شرایط محیطی و نوع بنایی که در آن قصد انجام عملیات داریم ، ممکن است کمی این قاعده تغییر کند . اما دقت به این مساله که بهرحال بایستی تمامی لوله ها را با شیبی یکسان جای گذاری کرد تا سرعت حرکت سیال فاضلاب کند نشود و ساکنین بنا را دچار زحمات بعدی نکند ، حایز توجه است .
نکته مهم:
برخی گمان می کنند با در نظر گرفتن شیب زیاد می توانند تمامی مشکلات بعدی را حل کنند ، در حالی که شیب بسیار تند باعث می شود مایع بسرعت حرکت کند و اجسام جامد غلطان در آن نتوانند با همان سرعت دفع شوند ، پس تجمعی از آنها ایجاد شده و در نهایت گرفتگی رخ می دهد .
در لوله کشی آب وفاضلاب، اگر شیب کمتری نسبت به استاندارد در نظر بگیریم نیز دچار مشکل خواهیم شد ، پس رعایت تعرفه تعیین شده در مورد شیب استاندارد در حین اجرا سلیقه ای نبوده و کاملا الزامی است .

روش محاسبه شیب

اصولا لوله های افقی مورد استفاده ما هستند ، پس کافیست شیب دو درصدی را در ابتدا و انتهای لوله ها با ایجاد اختلاف ارتفاع رعایت کنیم .
نکته قابل توجه در این بین اینست که شیب لوله ها به هیچ دلیلی نباید از دو درصد کمتر و از هفت درصد بیشتر شود ، با توجه به استاندارد سرعت فاضلاب در لوله ها که هفتاد سانتیمتر در ثانیه مقرر شده است .

روشهای کسب اطمینان از شیب استاندارد

اندازه گیری کف ساختمان توسط لوله ، که طبیعتا از دقت چندان بالایی برخوردار نیست .
استفاده از تراز بنایی ، که بهترین پیشنهاد برای این کار است .