فشار یا نیروی محوری شفت (Axial Thrust)

  • نیروی فشاری بر روی پروانه پمپ باید تا جایی که ممکن است متوازن باشد ولی در عمل این نیرو وجود دارد و توسط Thrust Bearing موتور جذب می‏گردد. در پمپ‏هایی که فشار خروجی پمپ و پشت پروانه یکسان است، یک نیروی محوری به سمت ورودی پمپ ایجاد می‏گردد، برای حذف این نیرو، رینگ سایشی در پشت پروانه گذاشته می‏شود و سوراخ‏های بالانس نیز بر روی پروانه گذاشته می‏شود، با این کار فشار پشت پروانه به فشار ورودی پمپ نزدیک می‏شود. همچنین گاهی اوقات پره‏های پمپاژ (Pumping Vane) در پشت پروانه بهمنظور کاهش نیروی تراست و فشار روی محفظه سیل ساخته می‏شود.
  • در پمپ‏های چند مرحله‏ای یا چند طبقه (Multistage Pump) با فشار متوسط (Moderate Pressures) نیروی تراست در یکسو به روتور یا شفت وارد می‏شود و توسط یاتاقانهای کف گرد یا یاتاقان‏های تراست جذب و تحمل می‏گردد.

 Untitled (2)

  • در پمپ‏های چند مرحله با اختلاف فشار بالا از یک گروه پروانه‏های مقابل گروه پروانه‏های دیگر برای خنثی کردن یا کم کردن نیروی تراست استفاده می‏شود.
Untitled (3)