09212047806

قطعات اصلی تشکیل دهنده موتورخانه مرکزی

در این مقاله به معرفی اجمالی قطعات اصلی تشکیل دهنده موتورخانه مرکزی می پردازیم. در زیر به ترتیب اهمیت قطعات مهم به کار رفته در موتورخانه مرکزی ذکر می شوند.

به قطعه ای از موتورخانه مرکزی گفته می شود که جهت تولید آب گرم سیستم گرمایش ساخته می شود. بویلرها موجود در موتورخانه های مرکزی عموماً به دو صورت وجود دارند:

1- بویلر فولادی: بنا به ظرفیتشان در کارخانه تولید شده و به صورت یکپارچه و آماده نصب به محل انتقال داده می شوند و فرد تاسیساتی فقط کلکتور را روی آن نصب می کند.

2- بویلر چدنی: به صورت پره ای ساخته شده و به صورت مجزا پره ها رابه محل نصب حمل کرده و درمحل موتورخانه پره ها به یکدیگر متصل می شوند.

بویلر سه پاس فولادی موتورخانه مرکزی

بویلر سه پاس فولادی موتورخانه مرکزی

برنرها به کار گرفته شده در موتورخانه های مرکزی به طور کلی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند:

1- از نظر سوخت: شامل برنر مازوتی، برنر گازوئیلی و برنر گازی می شوند.

2- از نظر ابعاد: کوچکی و بزرگی برنرها به سه دسته تقسیم می شوند. 1 تا 3، 3 تا 5 و تک ساز

3- از نظر نحوه کار: به دو دسته تقسیم می شوند. برنر مجهز به دمنده (فندار) و برنر اتمسفریک

به لوله ای که بلافاصله در خروجی و ورودی بویلر به منظور ارسال و دریافت آب گرم سیستم نصب می گردد کلکتور بویلر گفته می شود. کلکتور رفت آب گرم سیستم گرمایش (HWS) و به کلکتور برگشت آب گرم سیستم (HWR) گفته می شود. در بیشتر بویلر ها سایز کلکتور رفت و برگشت یکسان می باشند.

منبع انبساط که در موتورخانه مرکزی جای می گیرد را می توانیم در کارهای مختلف سهیم و شریک بدانیم:

1- اولین محلی که با آب سرد سیستم یا همان آب شهر در تماس است و تامین کننده آب مورد نیاز سیستم است، منبع انبساط می باشد.

2- بنا به محل نصبی که برای مننبع انبساط باز در نظر گرفته شده است، این منبع دو تا سه متر بالاتر از آخرین رادیاتور قرار می گیرد و با توجه به فشاری که توسط جو به آب داخل منبع تزریق می شود. پس تمامی رادیاتورها زیر نظر منبع با یک فشار مشخص تغذیه می شوند.

3- منبع انبساط چون نزدیک ترین محل به رایزر عمودی مخفی گرمایش در ساختمان است، پس اولین محلی که هوای رایزر را تخلیه می کند منبع انبساطاست.

4- بنا به تغییر دمای آب سیستم منبع انبساط، انبساط حجمی آب سیستم را در خود بازی می دهد و بنا به قدرت بویلر لیتراژ منبع نیز تغییر می کند.

منبع انبساط (موتورخانه مرکزی)

منبع انبساط (موتورخانه مرکزی)

به لوله های اصلی انتقال آب سیستم که معمولاً از روی کلکتورهای رفت و برگشت یا منبع دوجداره شروع می شود و به یک نقطه تعیین شده از قبل ختم می گردد. مانند رایزر آب گرم سیستم گرمایش، رایزر منبع انبساط و …

منبع تولید آب گرم به منظور تامین آب گرم بهداشتی جهت مصارف حمام، دستشویی، ظرفشویی و به طور کلی مصارف آب گرم بهداشتی ساختمان می باشد.

انواع منابع تولید آب گرم مصرفی :

1- منبع دوجداره خوابیده

2- منبع کوئیل دار به صورت خوابید و ایستاده

3- مبدل حرارتی (Heat Exchanger) به صورت هوایی و زمینی

منبع دوجداره آب گرم موتورخانه مرکزی

منبع دو جداره موتورخانه مرکزی

در سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی به منظور کمک به گردش درآوردن آب سیسیتم گرمایش از پمپ سیرکولاسیون استفاده می کنیم. برای به دست آوردن هد پمپ سیرکولاسیون از آنجایی که هد پمپ باید به اندازه ای باشد که آب را تا دورترین دستگاه پخش کننده حرارتی به گردش درآورد، لذا هد پمپ بر اساس افت فشارهای طولی و محلی و بحرانی ترین مسیر که معمولاً طولانی ترین مسیر است نسبت به پمپ محاسبه می شود.

در موتورخانه مرکزی برای کنترل دمای آب سیستم گرمایش از انواع آگوستات ها استفاده می کنیم. با رسیدن دمای آب به یک میزان معیین آگوستات، برنر رافعال یا غیر فعال می کند. البته بسته به اینکه آگوستات در کجا نصب شده می توان اهداف خاصی را پیگیری کرد. مثلا اگر آگوستات را بر روی لوله آب گرم بهداشتی نصب شده باشد با پایین آمدن دمای آب به یک میزان مشخص آگوستات این کاهش دما را حس کرده و به پمپ برگشت آب گرم مصرفی فرمان روشن شدن را می دهد.

آگوستات ها به دو دسته تقسیم می شوند. آگوستات جداری و آگوستات مستغرق.

در محل هایی که فشار کاری سیستم از 4 بار کمتر است ترمومتر و مانو متر مشترک هستند و ترمومترها نیز معمولا تا درجه 120 درجه سانتی گراد را نشان می دهند، اما دال وجود بر این دما معنی ندارد. اما در موتورخانه هایی که بنا به تعداد طبقات فشارشان از 4 بار بیشتر باشد دیگر از ترمومتر و مانومتر مشترک استفاده نمی توان استفاده کرد. پس برای هر کدام یعنی فشار و دما از گیج های جدا استفاده می کنیم.

به منظور برق رسانی به تجهیزات و سنسورهای الکترونیکی به کار گرفته شده در موتورخانه می بایست برق را به یک تابلو و از آنجا به مصرف کننده ها تقسیم نمود.