لوله کشی

گروه لوله کشی “چوبی” با تجربه لوله کشی در برج ها و آپارتمان های بزرگ و اجرای کارهای لوکس توانسته یکی از بهترین مجری های لوله های پوش فیت و تلفیقی باشد. به طوریکه بجز در موارد خاص تمامی کارهای اجرا شده توسط گروه “چوبی” لوله های سوپر پایپ و پوش فیت بوده است. تمامی کارهای اجرا شده به سبب نظارت مستقیم کارشناس ارشد تاسیسات به راحتی تایید ناظر کار را دریافت نموده است.
لوله کشی فاظلاب توسط لوله پوش فیت

لوله پوش فیت
لوله کشی آب سرد و گرم توسط لوله سوپر پایپ و نیو پایپ

17_1-pex-al-pex-multilayer-pipes_02
لوله کشی موتور خانه

51779276736957051530_30cc2b420620