09212047806

لوله کشی ساختمان و روش های پی بردن به نشت آب یا ترکیدگی در آن

روش های پی بردن به نشت آب یا ترکیدگی در تأسیسات لوله کشی ساختمان

 • ازدیاد آب بهای مصرفی ساختمان در یک دوره بدون هیچ دلیل منطقی
 • شنیدن صدای غیرطبیعی در ساختمان بخصوص در ساعات آخر شب (در مواقع سکوت کامل)
 • مشاهده رطوبت در سطح دیوارها، کف و سقف
 • مشاهده مستقیم خروج آب از دیوارها، کف و سقف
 • پیدایش  رستنی های سبز (ریشه گیاهان)
 • ذوب شدن برف و مشاهده بخار آب در کف
 • تغییررنگ موزائیک های کفِ حیاط در زمستان
 • فرورفتگی سطح زمین یا لَق شدن موزائیک ها
 • برای اطمینان از ترکیدگی لوله ها یا نشت آب، با بستن تمام شیرهای مصرف، شمارشگر کنتور آب مورد بررسی قرار می گیرد. بهترین زمان این آزمایش در فاصله زمانی بین آخر شب و صبح می باشد.
 • مشاهده لکه بر روی دیوار و سقف و شنیدن صدای غیرطبیعی در هریک از نقاط ساختمان بهترین نشانه برای پیدا کردن محل نشت آب می باشد.
 • برای اینکه مشخص گردد که نشت آب یا ترکیدگی در لوله های آب سرد است یا لوله های آب گرم، ابتدا شیر فلکه لوله تغذیه آب گرم کن(ورودی آب سرد) را می بندند. هرگاه پس از بستن شیر فلکه لوله تغذیه، صدا قطع شود مشخص می شود که لوله های آب گرم دچار ترکیدگی شده و باید در مسیر لوله کشی آب گرم به دنبال یافتن آن بود؛ در غیر این صورت هرگاه شیر فلکه لوله تغذیه آب گرم کن باز بوده و شیر فلکه اصلی آب ساختمان(بعد از کنتور آب) بسته شده و صدای غیر طبیعی به وجود آمده در ساختمان قطع شود، با این عمل، ترکیدگی در لوله های آب سرد ساختمان محرز می گردد.

 با مشاهده موارد اشاره شده فوق، ضروری است که هرچه سریع تر نسبت به پیدا کردن محل نشت آب و ترمیم آن اقدام گردد.

نشت یابی لوله کشی ساختمان

نشت یابی لوله کشی ساختمان

ابزار و وسایل و روش های نشت یابی لوله کشی ساختمان:

برای پیدا کردن محل دقیق نشت آب یا ترکیدگی لوله ها از روش های زیر استفاده می گردد:

 • با گذاشتن یک لیوان وارونه برروی زمین و نهادن گوش بر روی آن، ضمن جابه جا کردن آن در مسیر لوله کشی ساختمان و تقویت صدای نَشت آب، می توان محل ترکیدگی را پیدا کرد. بهتر است این عمل در ساعات آخر شب و سکوت کامل انجام گیرد.
 • استفاده از قلم تخت بلند فولادی و چکش و سوراخ کاری نقاط مختلف مسیر لوله کشی آب سرد و آب گرمِ قرار گرفته در کف.
 • استفاده از دستگاه نشَت یاب صوتی و الکترونیکی: این وسیله با باتری کار می کند و به وسیله امواج الکترومغناطیسی شبیه دستگاه های فلزیاب عمل می کند. این دستگاه دارای یک هدفون (گوشی صوتی) است و در بدنه آن یک صفحه نمایشگر نوسانات را نشان می دهد. نشت یاب الکترونیکی صدا را تا حدود 10000 مرتبه تشدید می کند.
نشت یابی لوله کشی ساختمان

نشت یابی لوله کشی ساختمان

نحوه استفاده از نشت یاب الکترونیکی به این شکل است که:

فرد نشت یاب، ابتدا گوشی دستگاه را بر روی گوش خود قرار می دهد و پس از روشن کردن دستگاه و تغییر دادن ولوم صدای نشت یاب، سِنسور یا بالب دستگاه را که یک میله فلزی است بر روی مسیر لوله کشی آب سرد و آب گرم حرکت می دهد.

در هر نقطه از مسیر لوله کشی ساختمان که صدای بیشتری به گوش برسد یا عقربه صفحه نمایشگر نوسان بیشتری داشته باشد، با کوبیدن چکش بر روی قلم فلزی و ایجاد سوراخ در آن نقطه، در صورت خروج آب از سوراخ ایجاد شده، محل نشت آب یا ترکیدگی لوله را پیدا می کند.

در صورتی که مشاهده نگردد، سِنسور دستگاه را داخل سوراخ می نماید تا صدا را بهتر بشنود (در نقاطی که لوله در عمق زیادی کار گذارده شده است). شکل زیر یک وسیله فلزیاب را که مشابه دستگاه نشت یاب عمل می کند نشان می دهد.

نشت یاب الکترونیکی لوله کشی ساختمان

نشت یاب الکترونیکی لوله کشی ساختمان

مشاهده نظرات

 • رضوی