09212047806

لوله کشی فاضلاب و سایز لوله مورد استفاده برای انواع فاضلاب در ساختمان

لوله کشی فاضلاب ها با توجه به فاضلابی که در لوله جریان دارد به صورت زیر دسته بندی می گردد.

  1. فاضلاب سبک:

   • به آبی اطلاق می شود که از خروجی تمام کفشورها، روشویی ها، سینک ها و بالکن های کوچک جاری می شود که سایز لوله فاضلاب استاندارد برای این نوع آب ها 63mm در نوع لوله پلیکا و 50mm در نوع پوشفیت می باشد.
  2. آب باران:

   • به آبی اطلاق می شود که از نوزولات الهی و یا شستشو در محل های پشت بام ها و پارکینگها و حیاط ها و در بعضی موارد بالکن های بزرگ جاری می شود. سایز لوله فاضلاب استاندارد برای این نوع آب ها 90mm در نوع لوله پلیکا و 70mm در نوع پوشفیت می باشد.
  3. آب های سنگین: (لوله کشی فاضلاب)

   • به آبی اطلاق می شود که دارای فضولات باشد و شامل توالت غربی، شرقی، بیده، گیبریت (وال هنگ) می باشد. سایز لوله فاضلاب استاندارد برای این نوع آب ها 110mm در پلیکا و پوشفیت می باشد.
  4. رایزر فاضلاب سبک و سنگین 125mm یا 160mm در هر دو نوع پلیکا و پوشفیت می باشد.

 لوله پلیکا (لوله کشی فاضلاب)

لوله پلیکا (لوله کشی فاضلاب)

 

لوله و اتصالات پوشفیت

لوله و اتصالات پوشفیت