09212047806

لوله کشی فن کویل

لوله کشی سیستم گرمایش ساختمانی (لوله کشی فن کویل ها) یکی از مهمترین مسایل تاسیساتی یک بنا است که باید به درستی صورت پذیرد . فرقی ندارد از کدام سیستم استفاده شود ، چه پکیج باشد چه شوفاژ چه … رعایت نکات اجرایی آن الزامی است .

لوله کشی فن کویل ها و تمامی تجهیزات پخش کننده گرمایی را به طور کلی در سه دسته تقسیم بندی می کنند :

  1. فن کویل یک لوله
  2. فن کویل دو لوله
  3. فن کویل چهار لوله

چیزی که در هر سه دسته عنوان شده مشترک است این است که در همه آنها از یک لوله تخلیه یا همان درین نیز استفاده می شود . کار با لوله درین طبق متدهای خاص خودش انجام می شود و در این بحث نمی گنجد .

لوله کشی فن کویل

لوله کشی فن کویل

لوله کشی فن کویل 1 لوله

در این نوع سیستم ، از لوله کشی فن کویل تک لوله برای گردش آب در تجهیزات بهره برده می شود ، مانند پکیج ، که خود این امر به دو روش صورت می پذیرد :

روش اول :

تجهیزات را به صورت سری در مدار لوله ها قرار می دهند و گردش آب در آنها اتفاق می افتد . و یا اینکه از خط اصلی لوله ای وارد دستگاه شده و خروجی آب از سیستم فن کویل بواسطه قطعه ای خاص بر مسیر اصلی بازگردانده شود .

نکته :
در این روش دستگاه ها گرما و سرمای متناسبی دارند ، اما با گذر کردن آب از هر کدام از دستگاه ها تبادل انرژی کمتری اتفاق می افتد . پس این سیستم برای فضاهای کوچک تر که با حداکثر دو الی سه دستگاه انجام بشود مناسب است که کاربرد خیلی کمی دارد .

روش دوم :

از قطعه ای به نام اجکتور بهره برده شود که آب خروجی را از سیستم فن کویل به خط اصلی متصل بکند . این روش نیز برای استفاده در سیستم های خیلی بزرگ مناسب نیست و اگر تعداد و فاصله دستگاه های فن کویل زیاد باشد ، راندمان آنها بسیار پایین خواهد بود .

مزایای این روش :

سهولت کار ، هزینه کم برای لوله کشی و صرف کردن زمان کمتر .

لوله کشی فن کویل 2 لوله

در این نوع لوله کشی ، از دو لوله رفت و برگشتی بهره برده می شود که در زمستان حاصل آبی گرم باشد و در تابستان آبی سرد . این روش را پر کابردترین روش معرفی کرده اند چرا که از حیث اقتصادی و راندمان مناسب ترین است .

برای لوله کشی به این روش سه راه وجود دارد :

  1. لوله کشی با برگشت مستقیم
  2. لوله کشی با برگشت معکوس
  3. لوله کشی با برگشت مختلط

لوله کشی فن کویل 4 لوله

این روش مشابه روش دو لوله است با این اختلاف که لوله های سرمایش و گرمایش را جدا از یکدیگر به فن کویل یا تجهیزات دیگر مانند پکیج اتصال می دهند . در این نوع لوله کشی ، هر جفت لوله را به یک کویل مخصوص اتصال می دهند .
لوله های سرمایش و گرمایش جداگانه به سیستم سرمایش و گرمایش متصل می گردند . که موجب هزینه بر بودن شده و از نظر اقتصادی بصرفه نیست ، فارغ از این که از حیث عملکردی بسیار وسیع تر هستند .
بهترین مکان برای استفاده از این روش ساختمان های بسیار مرتفع است که دمای طبقات یا اضلاع ساختمان با جهات دیگر متفاوت باشد .