09212047806

لوله کشی هواکش یا اگزاست

به منظور تهویه هوای سرویس های بهداشتی لوله هواکش پیش بینی می گردد. هواکش سرویس های بهداشتی به صورت تهویه اجباری می باشد که به معنی استفاده از فن می باشد.

هر واحد سرویس بهداشتی باید یک لوله هواکش مخصوص خود را داشته باشد. معمولا در ساختمان های کوچک یک فن در هر سرویس بهداشتی برای تخلیه هوا مورد قرار می گیرد و در ساختمان های مرتفع از فن های سانتریفوژ در خروجی کانال یا لاله هواکش استفاده می شود.