09212047806

لوله کشی پکیج

جهت لوله کشی پکیج باید آنرا از دو زاویه بررسی کرد :

لوله کشی آب و لوله کشی گاز

هر کدام از این ها استانداردها و ضوابط خاص به خودشان را دارند که باید آنها را رعایت نمود .

چگونگی انجام لوله کشی دیواری پکیج ، مراحل جداگانه ای را شامل می گردد که باید دقیقا بر اساس آن مراحل اقدام به لوله کشی نمود .

لوله کشی

لوله کشی

مراحل لوله کشی

الف – بررسی کامل نقشه ساختمان که توسط مهندسین معماری طراحی و کشیده شده است تا بتوان بر اساس آن محل های دقیق نصب رادیاتور ها و الگوهای قرارگیری آنها نسبت به هم را تعیین نمود .

ب – پس از انجام بررسی نقشه ، طرحی که نمایشگر شبکه های لوله کشی پکیج است را نگاه کرده و محل اتصال لوله ها را در مسیر درست لوله کشی تعیین می کنیم .

ج – برای تعیین مقدار دقیق لوله مصرفی ، باید اندازه مسیر را بدست آوریم و پس از آن لوله های مناسبی را برای استفاده انتخاب کنیم . در این مرحله توجه به قطرهای لوله ها شایان توجه است تا قطور مناسبی را برای آنها انتخاب کنیم .

دسته بندی لوله کشی

لوله کشی

لوله کشی

بر اساس روش های خاص اجرایی برای لوله کشی و مکان های متفاوتی که در آنها اقدام به این کار می کنیم ، می توانیم سه دسته متفاوت از هم را در نظر بگیریم :

دسته اول : لوله کشی مختلط

این سیستم شامل لوله کشی هایی در کف زمین و همزمان در سقف کاذب است .

دسته دوم : لوله کشی پکیج با برگشت مستقیم

بهترین نوع لوله کشی پکیج برای منزل ها و محیط هایی کوچک را این روش می دانند و معمولا از این نوع استفاده می کنند .

دسته سوم : لوله کشی پکیج با برگشت معکوس

برای ساختمان هایی که از متراژ متوسطی برخوردارند از این نوع لوله کشی استفاده کردن مناسب تر است .

مزایای لوله کشی کف گرمایش

لوله کشی

لوله کشی

عدم رسوب گیری لوله ها و تولید بسیار مطلوب گرمایش از مزایای این نوع هستند .

نکته

نصب نمودن رادیاتور ها و پکیج ، در مکانی مناسب و برگزیدن مناسب ترین مسیر برای لوله کشی آنها ، علاوه بر این که می تواند بهبود گرمایش محیطی را به همراه داشته باشد  ، موجب تسهیل دسترسی به لوله ها نیز می شود . انجام عملیات های هواگیری و تعمیرهای الزامی نیز با این کار سهولت پیدا می کنند .

ملاک های کاربردی در نصب

بروز هر گونه خطا در نحوه لوله کشی و استفاده ناصحیح از لوله های نا مناسب ، می تواند موجب نازیبا بودن محیط شده و قطعا در امر تولید آب و هوایی مطلوب ، تداخل ایجاد می گردد . پس دقت ، مهارت ، صبر و داشتن تجربه کافی ملاک هایی الزامی در هنگام کار هستند .

معایب پکیج

گرفتن دوده و تغییر رنگ دستگاه

سر و صدای دستگاه هنگام کار کردن

خراب شدن قطعات

وجود داشتن هوا در سیستم

اختلالات مشعل و ارتفاع های شعله

مشکلهای سیستم گرمایش

رسوب گرفتن پکیج

گرفتگی دوده

خرابی برد

مشکلات لوله کشی

اختلال سیستم ضد جام

خارج شدن از دسترس تنظیمات

مشکلات قید شده در بالا می توانند با توجه به مدل پکیج ، زمان مناسب جهت سرویس و نوع استفاده از آن قابل کنترل باشند .