09212047806

لوله کشی گرمایش از کف

از گرمابه های قدیمی تا به امروز در امور مربوط به لوله کشی آب و فاضلاب ، سیستم گرمایش از کف نیز مورد توجه بوده است  .

انتقال گرما در این سیستم به سه روش صورت می پذیرد :

رسانش ، وزش و تابش

حدود نیمی از انتقال گرما بصورت تابش انجام می شود و مابقی از دو روش دیگر . در این روش در وهله اول کف ساختمان رو به گرمی رفته و سپس بخش های بالاتر گرم می شوند .

پارامترهای موثر در سیستم گرمایش از کف

کاربری

اقتصاد

مولد گرما

سیستم کنترل

کلکتور

نوع لوله

آماده سازی کف

روش های کنترل دما

برای این هدف باید از سیستم های کنترل دمای دستی یا الکترونیکی بهره ببریم .

لوله کشی گرمایش از کف

لوله کشی گرمایش از کف

سیستم کنترل دستی

در این روش با استفاده از شیر قطع و وصل که تعبیه شده در مسیر لوله کشی آب گرم است ، کنترل صورت می پذیرد .

سیستم کنترل ترموستاتیک

با استفاده از شیر محدودگر دبی ، که بر روی لوله ورودی نصب می گردد ، تغییرهای دمایی را تنظیم می کنند .

کلکتور

از کلکتور علاوه بر استفاده در لوله کشی آب و فاضلاب ، جهت انتقال برابر آب گرم در تمامی بنا استفاده می شود . بدین نحو که آب گرم شده در مولد ، وارد آن شده و در بخش های مختلف توزیع می گردد . بعد برگشت جهت گرمایش دوباره به طرف مولد گرمایی از طریق کلکتور صورت می پذیرد . بهترین نقطه جهت نصب آن قسمتی از بنا ، در اواسط زون های انتخابی باشد .

مراحل نصب

قبل از هر اقدامی کنترل صحت اجرا اتفاق می افتد تا تمام لوله های ورودی و خروجی مابین مولد ، کلکتور ، آب ، لوله کشی آب و فاضلاب و تاسیسات برقی بررسی شوند . در صورت عدم وجود نشتی ، کف سازی اولیه اتفاق می افتد .

کف سازی اولیه

دو روش معمول برای این کار :

روش اول : با مصالح معمول مانند فوم بتن .

روش دوم : اول با پوکه معدنی تراز کاری انجام شده و سپس یک لایه سیمان اجرا شود .

عایق کف

جهت جلوگیری از انتقال حرارت به قسمت پایین باید از عایق کف بهره برد  . عایق می تواند از جنس پلی استایرن یا پلی اتیلن باشد .

انواع لوله ها در این سیستم

الف – مسی

ب – فولادی

ج – ترموپلاستیک

انواع آرایش لوله کشی

الف – مارپیچی

در فضاهایی که امکان نفوذ هوای سرد باشد ، ازین نوع استفاده می شود .

ب – دوگانه

در صورت وجود دیوارهای خارجی از این روش استفاده می شود .

ج – حلقه ای

وقتی بخواهیم لوله های رفت و برگشتی را در مجاورت هم کار بکنیم از این روش بهره می بریم .

روش های ثابت نگه داشتن لوله بر روی عایق

الف _ استفاده از بست های خاردار

ب _ استفاده کردن بست ریلی

ج _ بکارگیری مش

اتصال لوله ها به کلکتور

با استفاده از روش های مهره ماسوره ای ، کوپلی و پرسی ، لوله های رفت و برگشت را به کلکتور متصل می کنیم .

پوشش لوله ها

ابتدا تست های لازمه را انجام داده و از نشت و مشکلات دیگر فارغ شده و بعد ملاتی به اندازه یک سانتیمتر بر روی لوله ها کشیده می شود .

آب اندازی

راه اندازی سیستم گرمایشی با دمای پایین آغاز می شود تا جلوگیری گردد از وارد آمدن هر گونه شوک گرمایی ، سپس به تدریج در طی چند روز افزایش دما اتفاق می افتد .

در سیستم های مختلف لوله کشی آب و فاضلاب ، لوله کشی آب و گرمایش از کف بهره بردن از یک متخصص مجرب امری الزامی است تا از هزینه های تعمیرات یا جابجایی های ثانویه خودداری گردد .

برچسب‌ها