09212047806

لوله کشی گرمایش از کف با استفاده از لوله پنج لایه

 به منظور محاسبه متراژ لوله برای اجرای لوله کشی گرمایش از کف به دو روش زیر می توان اقدام نمود:

 • به ازای هر متر مکعب از فضای محل نصب لوله گرمایش از کف، 5 متر لوله سایز 16 میلیمتر نیاز می باشد (شابلون 10 سانتی متری).

به طور مثال یک سالن با مساحت 100 متر مربع با ارتفاع سقف 2.7 متر:

100 x 2.7 = 270 m3

270 x 5 = 1350 m

1350 متر لوله سایز 16 میلیمتر نیاز می باشد.

 • روش دوم که دقیق تر می باشد به صورت زیر محاسبه می شود:

برای یک سالن با طول و عرض 10 متر در 10 متر که مساحت آن برابر با 100 متر مربع می باشد:

 • اگر شابلون 10 سانتی متری به کار بگیریم دقیقا 980 متر لوله نیاز می باشد
 • اگر شابلون را 20 سانتی متر قرار دهیم 480 متر لوله نیاز می باشد
 • اگر شابلون 30 سانتی متری 320 متر لوله احتیاج می باشد. (سایز لوله 16 میلیمتر می باشد)

به منظور تخمین صحیح متراژ لوله به مقادیر ذکر شده در بالا 10 درصد اضافه شود،

یعنی برای مساحت 100 متر مربع:

980 m + 98 m = 1078 m ≈ 1100 m

تقریبا 1100 متر لوله خریداری گردد.

توجه داشته باشید به نسبت مساحتی که می خواهیم گرمایش از کف انجام دهیم می توانیم از معیار 100 متر مربع استفاده کنیم.به طور مثال اگر مساحت کار 40 متر باشد می بایست 40 درصد لوله مورد نیاز برای مساحت 100 متر را در نظر گرفت، به صورت زیر:

980 m x 40% = 980 m x 0.4 = 392 m

392 m + 39.2 m = 431 ≈ 450 m

تذکر: سایز لوله گرمایش از کف همیشه 16 میلیمتر می باشد و همیشه از نوع تلفیقی یا 5 لایه تهیه می شود. لازم به ذکر لوله 16 میلی متر در بسته های 200 متری برای برند سوپر پایپ عرضه می گردد.

قاعده نصب لوله های تلفیقی (پنج لایه) بر این مبنا می باشد:

 • ابتدا کل کف با نایلون پوشیده می شود
 • سپس با ینولیت 1 سانتی متری (یا فوم تخت) کل سطح کف پوشیده می شود
 • در نهایت لوله مطابق نقشه اجرا خوابانده می شود
 • ملاتی نازک به عنوان محافظ بر روی لوله کشیده می شود و در پایان کف سازی نهایی اجرا می شود.

از نظر علمی باید لایه بندی گرمایش از کف به صورت زیر باشد.

untitled

انواع آرایش یا شابلون لوله کشی گرمایش از کف به شکل زیر است:

untitled1

رایج ترین روش های لوله کشی گرمایش از کف عبارت اند از :

 •  روش مارپیچی : در فضاهایی که در معرضنفوذ هوای سرد قرار دارند، حتماً لوله کشی باید به صورت مارپیچ اجرا شود.
  بدین صورت که ابتدا لوله به مرز سرد رفته و با توجه به نوع طراحی، فاصله مرز سرد را مارپیچ می نماییم.
  در این روش به دلیل کنار هم بودن لوله ها با دمای بالا، گرمای بیشتری به محل منتقل شده و تأمین آسایش بهتر صورت می گیرد.
untitled1
 • روش حلقه ای یا حلزونی: در این روش لوله رفت و برگشت به صورت حلقه در کنار هم قرار می گیرند تعادل گرمایی در این روش بهتر از روش مارپیچی است.
untitled1
 روش آرایش دوگانه :
در صورت وجود دیوار خارجی (دیواری که با هوای خارج در تماس باشد) در یک دیوار، دو دیوار، و یا سه دیوار در یک فضا آرایش لوله های گرمایش از کف می تواند به صورت یکی از روش های زیر باشد.
لوله کشی گرمایش از کف

لوله کشی گرمایش از کف