09212047806

محاسبه کردن مقدار لوله و اتصالات مورد نیاز آن در لوله کشی آب

محاسبه کردن مقدار لوله و اتصالات مورد نیاز آن در لوله کشی آب

قبل از آنکه اقدام به لوله کشی آب ساختمان گردد ، باید محاسباتی در این راستا انجام شود تا بر اساس آن ، مقدار لوله مورد نیاز جهت لوله کشی آب ساختمان و اتصالاتی که برای پیاده سازی نیازمندیم را مورد مطالعه قرار داده و سپس لوازم مورد نیاز تهیه شده و کار آغاز گردد .

محاسبه کردن افت فشار برای طول لوله

قبل از آنکه آب مصرفی وارد سیستم آب رسانی بنا بشود ، باید اطمینان از تامین مواردی که در زیر اشاره می گردد صورت گرفته باشد ، تا بعدها دچار مشکل نگردیم :

الف – محاسبه افت فشار کنتور آب که از طریق جدول مخصوص به خودش برآورد می گردد .

ب – محاسبه اختلاف فشار در بالاترین نقطه مصرف ، مانند طبقه آخر بنا ، نسبت به ارتفاعی که کنتور در بخش ورودی بنا دارد .

ج – محاسبه حداقل فشاری که مورد نیاز است ، در بالاترین نقطه و دورترین نقطه مصرف ، که از طریق جدول مخصوص به خودش قابل محاسبه کردن است .

د – محاسبه طولانی ترین مسیری که لوله کشی در آن اتفاق افتاده است و افت فشار آن که فرمول مخصوص به خودش را دارد .

ه – محاسبه افت فشار در بالاترین و دورترین مسیر . جهت محاسبه این کار فرمول مخصوص به آن وجود دارد که قابل استفاده است .

لولهمحاسبه آب مورد نیاز

هر کدام از لوازم بهداشتی مورد استفاده در ساختمان ، حداکثر مصرفی دارند که با S.F.U مشخص شده و مقدار آن در جدولی مشخص قابل محاسبه است .

S.F.U ، به حداکثر مقدار جریان لحظه ای آب در لوازم بهداشتی گویند .

برای طراحی کردن و محاسبات سیستم آب رسانی ، باید ابتدا مقدار S.F.U را با استفاده از جدول مخصوص به آن استخراج کرد و بعد لوله کشی از طریق نتایج محاسبات آغاز گردد .

جدول زیر حداکثر جریان لحظه ای جهت وسایل مختلف بهداشتی را نشان می دهد :

لوله

لوله

هم زمانی مصرف

به دلیل آنکه لوازم بهداشتی در بیشتر مواقع به صورت هم زمان مورد استفاده قرار نمی گیرند ، باید ضریب هم زمانی را همواره در نظر داشت که برای این کار از منحنی های مربوطه استفاده می شود .

لوله

لوله

محاسبه قطر لوله

عوامل مختلفی هستند که در قطر نهایی مورد استفاده لوله نقش دارند . عواملی چون :

طول تامین آب ، مصرف آب در واحد زمان و فشار آب .

با درنظر گرفتن طول و ضخامت ماده می توان برای یک خانه یا آپارتمانی که خصوصی است از دستور العمل زیر استفاده کرد :

الف – اگر طول بیشتر از سی متر نبود ، می توان از لوله هایی با قطر بیست میلیمتر استفاده کرد .

ب – اگر طول بیشتر از سی متر بود ، لوله هایی با قطر بیست و پنج یا سی و پنج میلیمتر استفاده می گردد .

ج – اگر طول بسیار کمی وجود داشت ، حدود ده متر ، از لوله هایی که مقطع عرضی آنها ده میلیمتر باشد استفاده می کنند .

محاسبه دبی لوله آب

دبی به مقدار مساحت ضربدر سرعت ، گفته می شود که واحد مساحت مترمربع و واحد سرعت متر بر ثانیه است .

میزان دبی و قطر لوله رابطه مستقیم دارند . در جدول زیر نمونه موردی از این جدول ها را مشاهده می کنید .

محاسبه اتصالات لوله کشی

اتصالات در لوله کشی آب ساختمان اقسام گوناگونی دارد ، مانند فلنچی ، دنده ای ، چسبی ، اورنگی ، بستی ، جوشکاری و … که به معرفی چند نمونه از آنها که بر اساس محاسبات صورت گرفته قابل استفاده اند ، می پردازیم :

محفظه ای

در مقابل نشت کردن و خطراتی چون آتش زا بودن ، سمی بودن و رادیواکتیو مقاوم است و برای این نوع جوشکاری باید از لوله 2  استفاده کرد .

لب به لب

بصرفه ترین نوع اتصال است که در لوله های 2 ، بالاتر از آن و لوله هایی که قطر زیادی دارند قابل استفاده است .

رزوه ای

در صورتی که امکان جوشکاری وجود نداشته باشد از این نوع استفاده می کنند که تنها برای لوله های 2 و پایین تر از آن استفاده می شود .

Compressin fitting

مخصوص اتصال دادن لوله های انتقال حرارت است .

فلنجی

برای اتصال دادن بصورت جفتی استفاده می شود و در لوله های 2 و لوله هایی بالاتر از 2 کاربرد دارد .

ساکتی

در لوله های پلاستیکی مورد استفاده است که از طریق گرم نمودن قسمت های خارجی و داخلی توسط اتوی مخصوص و سپس اتصال دادنشان صورت می گیرد .

مشاهده نظرات

  • فرزادکیانی