09212047806

مخزن ذخیره آب ساختمان و محاسبه حجم مخزن

ذخیره سازی آب به منظورهای زیر صورت میگیرد: (مخزن ذخیره آب)

  1. جلوگیری از قطع آب در لوله کشی توزیع آب آشامیدنی ساختمان، در مواقعی که آب ورودی از شبکه شهری به ساختمان، به علت تعمیر یا علت های دیگر قطع شود.
  2. برای اینکه حداکثر مقدار مصرف آب ساختمان به شبکه آب شهری منتقل نشود ومقدار متوسطمصرف آب ساختمان به شبکه آب شهریمنتقل شود.
  3. برای کاهش فشار اب شبکه شهری و کنترل فشار آب داخل ساختمان و کاستن از مشکلات فشار زیاد آب (سر و صدای آب در لوله، اتلاف آب ناشی از فشار، هزینه مصالح لوله کشی مقاوم دربرابر فشار زیاد)
  4. حفاظت از شبکه آب شهری

محاسبه حجم مخزن ذخیره آب:

  • در ساختمان هاي مسكوني بيش از 3 طبقه يا بيش از ده واحد آپارتماني بايد مخزن ذخيره آب با گنجايش دست كم 75 ليتر براي هر نفر پيش بيني شود.
  • تعداد افراد هر واحد را 4 نر در نظر میگیریم.
  • حداکثر ماند آب در مخزن 12 ساعت می باشد.
  • حداکثر حجم مخزن 4000 لیتر می تواند باشد.

مثال: حجم مخزن ذخیره آب یک آپارتمان 3 طبقه و تک واحد را محاسبه کنید.

3 x 4 x 75 = 900 Lit

مخزن ذخیره آب

مخزن ذخیره آب

جنس مخزن ذخیره آب:

مخزن ذخیره آب از جنس پلاستیک یا پلی اتیلن

مخزن ذخیره آب از جنس گالوانیزه

 

توجه: جنس فولادی برای مخزن قابل قبول نمی باشد چون آب را غیر بهداشتی میکند، مگر اینکه داخل آن با مواد مناسب اندود شود. استفاده از سرب برای اندود مجاز نیست.

اتصالات مخزن ذخیره آب

روي لوله ورود آب به مخزن بايد يك شير قطع و وصل و يك شير كنترل، از نوع شناور و يا نوع ديگر، نصب شود تا از سر ريز شدن و اتلاف آب جلوگيری شود.

لوله ورودی و خروجی مخزن ذخیره آب بهداشتی باید توسط مهر و ماسوره به مخزن وصل گردند تا در زمان تعمیر و جابجایی، مخزن به راحتی قابل جدا شدن باشد.

فاصله مهره و ماسوره نباید بیش از 30 سانتی متر از مخزن باشد.

لبه زير دهانه لوله ورود آب به مخزن بايد دست كم 100 ميلي متر از روي دهانه لوله سرريز بالاتر باشد تا فاصله هوايي لازم تأمين شود.

مخزن ذخيره آب بايد در پايين ترين نقطه، لوله تخليه داشته باشد كه با بازكردن شير آن بتوان تمام آب مخزن را تخليه كرد. لوله تخليه مخزن نبايد از جنس قابل انعطاف باشد. انتهاي لوله تخليه بايد دست كم 150 ميلي متر بالاتر و دورتر از كف شوی يا هر نقطه تخليه ديگر باشد. انتهاي لوله تخليه نبايد قابل اتصال به شلنگ باشد و بايد با توري مقاوم در برابر خوردگي محافظت شود. لوله تخليه بايد در مسيري كشيده شود كه احتمال  یخ زدن نداشته باشد. قطر لوله تخلیه برای مخزن تا 2000 لیتر یک اینچ و برای بالای 2000 لیتر تا 5000 لیتر “1/2 1  باشد.

روي لوله ورودي آب به مخزن بايد شير قطع و وصل نصب شود. اگر حجم مخزن بيش از 1000 ليتر باشد، دهانه خروجي و دهانه ورودي آب بايد در دو سمت مخزن و در مقابل هم قرار گيرند تا از راكد ماندن آب جلوگيری شود.

اگر گنجايش مخزن آب بيش از 4000 ليتر باشد، بايد به جاي يك مخزن دست كم دو مخزن به طور موازی نصب شود تا هنگام تعمير يا تميز كردن يكی از مخازن، آب قطع نشود.