09212047806

مراحل تامین یک پمپ در صنعت نفت و گاز، از طراحی تا خرید

اگر در منابع موجود و در دسترس، اعم از کتاب های گوناگون و فضای مجازی بدنبال پیدا کردن راه و روش طراحی، انتخاب و خرید پمپ هستید، متاسفانه باید گفت که هیچ گونه اطلاعات مفید و واقعی (کاربردی) درستگیرتان نمی شود. این منابع بیشتر برای درس دادن در دانشگاه و تهیه مقالات علمی به درد می خورد و به هیچ عنوان مفید فایده در کارهای واقعی و صنعتی نمی باشند.

ما در این مقاله شما را با مراحل طراحی، انتخاب و خرید یک پمپ آشنا می کنیم.

توجه: قسمت عمده طراحی و انتخاب یک پمپ توسط مهندس مکانیک (Rotary Engineer or Machinery Engineer) و فرایند (Process Engineer) انجام می پذیرد.

مهندس فرایند با استفاده از اطلاعات پایه ای به تولید فاکتورهای مهم طراحی پمپ می پردازد. اطلاعات پایه ای مانند ترکیب شیمیایی و فیزیکی مواد سازنده مایع پمپ شونده می باشد. ترکیب شیمیایی مانند مقدار کلر و سولفور موجود در مایع می باشد و ترکیب فیزیکی مایع مانند میزان و درصد موادی مانند آب و شن و ماسه مخلوط با نفت یا درصد نفت موجود در گاز می باشد.

مهندس فرایند با استفاده از مدارک پایه ای (Basic Documents) به استخراج اطلاعات و شرایط پمپاژ

 

 

 

 

در طراحی یک پمپ با مدارک گوناگونی روبرو هستید