09212047806

مشعل گازی یا برنر

در این مقاله مشعل گازی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع مشعل های مورد استفاده در ایران می توان به مشعل گازی و مشعل گازوئیلی اشاره نمود. در زیر مشعل گازی را شرح می دهیم.

اجزای مشعل های گازی

اجزای مشعل گازی

اجزای مشعل گازی

نکته 1: از الکترو موتورهای گازوئیلی 1 تا 3 به گازی 1 تا 3 سازگار است ولی از گازی 1 تا 3 به گازوئیلی 1 تا 3 نمی توان نصب کرد، زیرا الکتروموتور گازی سوراخ برای نصب پمپ گازوئیل ندارد.

نکته 2: ترانس جرقه شامل خود ترانس، وایرها و الکترودها است

نکته: در تک فاز می توان جای فاز و نول را اشتباه بست ولی در سه فاز نمی شود.

نحوه فرامین رله های مشعل گازی

پایه رله مشعل گازی

پایه رله مشعل گازی

نحوه فرامین رله های مشعل گازی

در مشعل گازی رله تحت نظارت سنسور فشار گاز می باشد و در صوردت تائید میزان فشار گاز شهر، در این صورت برق را به پایه 9 رله می دهد.

لازم به ذکر است پایه شماره 8 نیز محل استقرار نول می باشد.

پایه شماره 1 همان آلارم یا هشدار است که در مصارف عمومی خالی می باشد.

پایه شماره 2 تک سیم افشان (سیم نازک) یون می باشد.

 • در وحله اول رله برق خود را از پایه 4 به موتور می دهد که:
 • هر گونه گازهای سمی و یا گرد و خاک از محل تولید شعله خارج گردد.
 • موتور به مدت 60 تا 120 ثانیه به کار خود ادامه می دهد
 • بعد از آن ترانس جرقه زن از پایه 3 برق مورد نیاز خود را می گیرد و حدود 10 ثانیه در حال جرقه زدن می باشد
 • بعد از آن نوبت پایه شماره 5 جهت شیر برقی 1 می باشد.
 • لازم به ذکر است سوکت پایه شماره 5 رله اصلا برق ندارد.
 • برقی که قرار است به شیر برقی داده شود از پایه شماره 7 به C سنسور فشار هوا داده می شود.
 • در صورت تائید سنسور فشار هوا بابت کار دمنده، از NO برق به پایه شماره 5 ارسال می گردد.
 • پس با این حساب پایه شماره 5 مشعل های گازی، همیشه دو سیم دارند.
 • زمانی که از NO سنسور فشار هوا، برق به پایه 5 ارسال شد، یعنی زمان تشکیل شعله
 • اما حتی با بودن شعله هنوز ترانس مشغول کار است.
 • حدوداً 10 ثانیه در صورت تائید یون برای بودن شعله این بار ترانس رله را از کار می ندازد.
 • اما تا زمانی که آگوستات برق را قطع نکرده است، دمنده، شیر برقی، یون، سنسورها و خود رله فعال هستند
 • و در صورت نبودن شعله بحث ریست به وجود می آید.

بستن اشتباه جای فاز و نول:

در صورتی که در مشعل های گازی جای فاز و نول بر عکس شود، دمنده کار می کند، ترانس جرقه می زند، شیر برقی باز می شود، اما زمانی که یون باید بودن شعله را تائید کند، تائید نمی کند. این جزء موارد ایمنی خود مشعل می باشد زیرا یون معمولا در بدنه شعله پخش کن مستقر می شود و با دیدن حرارت و انبساط و انقباظ تغییر شکل می دهد و با بدنه مشعل تماس پیدا می کند و دیگر پالسی که توسط حرارت تولید می شود چون میزانش کم است به مشعل نمی رسد.

لازم به ذکر است وایرها، هادی جریان بالا می باشند. به طور مثال ترانس جرقه زن چه در مشعل گازی و چه در مشعل گازوئیلی برق 220 ولت ما را به 1000 ولت بی آمپر تبدیل می کند. پس قاعدتاً وایرها از رشته سیم قطور تشکیل شده اند.