09212047806

منبع انبساط

منبع انبساط که در موتورخانه مرکزی جای می گیرد را می توانیم در کارهای مختلف سهیم و شریک بدانیم:

  1. اولین محلی که با آب سرد سیستم یا همان آب شهر در تماس است و تامین کننده آب مورد نیاز سیستم است، منبع انبساط می باشد.
  2. بنا به محل نصبی که برای مننبع انبساط باز در نظر گرفته شده است، این منبع دو تا سه متر بالاتر از آخرین رادیاتور قرار می گیرد و با توجه به فشاری که توسط جو به آب داخل منبع تزریق می شود. پس تمامی رادیاتورها زیر نظر منبع با یک فشار مشخص تغذیه می شوند.
  3. منبع انبساط چون نزدیک ترین محل به رایزر عمودی مخفی گرمایش در ساختمان است، پس اولین محلی که هوای رایزر را تخلیه می کند منبع انبساط است.
  4. بنا به تغییر دمای آب سیستم منبع انبساط، انبساط حجمی آب سیستم را در خود بازی می دهد و بنا به قدرت بویلر لیتراژ منبع نیز تغییر می کند.
منبع انبساط باز

منبع انبساط باز

انواع منبع انبساط:

  • دو لول (باز): در مناطق سرد استفاده می شود.
  • تک لول (باز): در مناطق گرم استفاده می شود.
  • منبع انبساط بسته تک لول: در مناطق خیلی سرد استفاده می شود.

در تک لول می توانیم هم از کلکتور رفت و هم از کلکتور برگشت به منبع وصل کنیم.

مبنای محاسبات منابع انبساط:

حجم منبع انبساط باز (Lit) =ظرفیت بویلر  (BTU/hr) ÷ 6400

حجم منبع انبساط باز (Lit) =ظرفیت بویلر  (Kcal/hr) ÷ 500

حجم منبع انبساط بسته (Lit) = ظرفیت بویلر (Kcal/hr) ÷ 700

منبع انبساط

منبع انبساط

منبع انبساط باز وظیفه پاسخگویی به انبساط و انقباض آب، تامین فشار و نیز تامین آب جبرانی (make up) سیستم را دارد.

وظیفه منبع انبساط بسته، پاسخگویی به انبساط و انقباض آن ونیز تامین آب و تثبیت فشار سیستم است. در مواردی که نتوان از منبع انبساط باز استفاده کرد از منابع انبساط بسته استفاده می شود مواردی مانند یخ زدن آب، نیاز به فشار و یا دمای بالا، محدودیت های معماری و سازه ای و ….

آب موجود در چرخه تاسیسات ساختمان،بعد از دریافت گرما در دیگ، منبسط شده و حجم آن افزایش می یابد.جهت جلوگیری از خروج این حجم اضافی از چرخه و هم چنین کنترل فشار استاتیک سیستم گرمایش ساختمان از منبع استفاده می شود.

در سیستم آب سردکننده، آب درون سیستم(آب درون اواپراتورها،لوله ها و مبدل ها) سرد می شود و بنابراین کاهش حجم می دهد و آب جایگزین می شود حال اگر سیستم خاموش شود به تدریج آب درون سیستم آن تا دمای محیط بالا ی رود پس ازدیاد حجم می یابد و نیاز به منبع انبساط دارد.

هنگام راه اندازی سیستم گرم کننده مانند شوفاژ آب داخل سیستم به دلیل بالارفتن درجه حرارت منبسط شده حجم آن زیاد می شود مخزن انبساط این ازدیاد حجم را درخود جای داده از بالا رفتن بیش از حد فشار سیستم و ایجاد خطرات مالی و جانی جلوگیری می کند.