09212047806

نحوه لوله کشی آب ساختمان

نحوه لوله کشی آب ساختمان

لوله کشی آب ساختمان به دو نوع کاملا مجزا تقسیم می شود . نوع اول لوله کشی فاضلاب است که باید با ابزارآلات و اصول و قواعد خاص خودش اجرا شود و مربوط به خروج پسماندها از ساختمان است . نوع دوم لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان است که برای وارد شدن آب شرب به داخل بنا اعمال می شود .

جهت لوله کشی آب سرد و گرم باید اصولی را رعایت نمود تا آب مصرفی به نحوی در ساختمان جریان یابد که بعدها لوله ها دچار نشت کردن ، گرفتگی به واسطه شیب نامناسب و یا هر گونه ایراد دیگری نشوند .

لوله کشی ساختمان

لوله کشی ساختمان

لوله کشی آب ساختمان اگر صحیح اجرا گردد مزایایی دارد ، همچون صرفه جویی در هزینه ، صرفه جویی در وقت و عدم پرداخت مبالغ اضافی پس از نصب جهت تعمیرات یا جابجایی ها و ….

قبل از انجام هر گونه فعالیتی ، باید مقدار فشار آب و میزان مصرف آن را مشخص کرده و بر اساس این دو فاکتوریل جنس لوله ها ، وزن و اندازه آنها را تعیین می کنند .

فشار آب تاثیر بسزایی در سیستم هر نوع لوله کشی دارد ، به این شکل که اگر فشار آب موجود در لوله ها کم باشد ، باید به دلیل افت فشار آبی که وجود دارد از روش های خاصی پیروی نمود که آن روش ها به شرح زیر هستند :

  • توزیع آب با مخزن تحت فشار
  • توزیع آب با بوستر پمپ
  • توزیع آب با مخزن ثقلی
مراحل لوله کشی ساختمان ها

مراحل لوله کشی ساختمان ها

 لوله کشی ساختمان ها مراحل خاص خودش را دارد که شامل هشت مرحله می شود:

مرحله اول (رسم پلان)

بر اساس تعداد طبقات ساختمان ، پلان خود را رسم می نماییم ، به نحوی که از طبقه همکف آغاز و تا طبقات بالایی برسد . بعد محل اجرا شدن لوله کشی را با نقشه هایی که از قبل وجود دارند تطبیق داده و پس از محاسبات ، اقدام به تهیه ابزارآلات مورد نیاز می کنیم .

مرحله دوم (لوله کشی آب ساختمان)

لوله کشی رایزر را به صحیح ترین فرم ممکن آن انجام می دهیم و بعد ، لوله کشی های طبقه اول را از قسمت رایزر ها جدا می نماییم .

مرحله سوم (انشعاب مصرف کننده)

بعد از اتمام لوله کشی طبقه اول ساختمان ، انشعاب مصرف کننده را با ارتفاع استاندارد به اجرا در می آوریم .

مرحله چهارم (کشیدن لوله)

اقدام به مهار لوله کشی ها نموده و پس از اتمام ، شروع به کشیدن لوله به طبقه های بعد می کنیم .

مرحله پنجم (اتصال فتینگ)

درپوش هایی که برای لوله ها تعبیه نموده بودیم باز کرده و توسط مهره ماسوره ، فتینگ یا ابزارآلات دیگر آنها را به هم متصل می نماییم .

مرحله ششم (بازدید نهایی)

پس از بازدید های نهایی و اطمینان از مسدود بودن تمامی آنها ، آب شهری را داخل پایین ترین درپوش روانه می کنیم .

مرحله هفتم (هواگیری)

با شل کردن دانه دانه درپوش ها ، اقدام به هواگیری می کنیم به نحوی که تمامی شاخه های انشعابی ازین بابت اعمال شده باشند . پس از اتمام هواگیری مجددا درپوش ها را سفت می کنیم .

مرحله هشتم (اتمام کار)

کار لوله کشی آب ساختمان ما تمام شده است . کافیست تست ها و بازدید های نهایی را انجام داده و موجبات اطمینان خاطر فراهم گردد .

 

مشاهده نظرات

  • نوین لوله
    • admin