09212047806

نظارت آبفا تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

حدود سه سال است که نظارت آبفا در تهران اجرا می شود.

این نظارت جهت تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب است و در نهایت با تایید ناظر آبفا، مالک می تواند جهت اخذ کنتور آب برای هر واحد یا ساختمان اقدام نماید.

در صورتی که ناظر، کار را تایید نکند کنتور آب ساختمان تعویض نشده و قبض آب مصرف کننده بسیار بالاتر از حالت عادی محاسبه می گردد.

نظارت آبفا

نظارت آبفا

طبق آیین نامه مقررات ملی ساختمان، کلیه ساختمان ها به ترتیب زیر دسته بندی می شوند:

 1. ساختمان گروه الف: ساختمان 1 و 2 طبقه با زیر بنای حداکثر 600 متر مربع
 2. ساختمان گروه ب: ساختمان 3 تا 5 طبقه تا زیر بنای حداکثر 2000 متر مربع یا کمتر از 3 طبقه با زیر بنای بیش از 600 و کمتر از 2000 متر مربع
 3. ساختمان گروه ج: ساختمان های 6 تا 10 طبقه با زیر بنای حداکثر 5000 هزار متر مربع یا کمتر از 6 طبقه با زیر بنای بیش از 2000 و کمتر از 5000 متر مربع
 4. گروه ساختمانی د: ساختمان های بیش از 10 طبقه یا کمتر از 10 طبقه با زیر بنای بیش از 5000 متر مربع

نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان هایی که بالای 1500 متر مربع زیر بنا دارند به عنوان نظارت ماده 33 شناخته می شود.

در گذشته سازمان نظام مهندسی تهران، ساختمان های زیر 1500 متر مربع را تنها به یک ناظر ارجاع می داد.

ساختمان های زیر 1500 متر مربع مربوط به گروه الف و ب می باشند.

نظارت کلیه رشته های تاسیسات، معماری و سازه که یا توسط ناظر معماری یا ناظر سازه انجام می شد.

لذا تاسیسات مکانیکی ساختمان عملاً بدون نظارت تخصصی انجام می شدند.

از سال 1395 طبق موافقت نامه با سازمان آب قرار شد ساختمان های تک ناظر یا همان ساختمان های زیر 1500 متر مربع به منظور نظارت تاسیسات لوله کشی ساختمان به ناظر مکانیک ارجاع گردید و اسم آن را نظارت آبفا گذاشتند.

حیطه نظارت آبفا

ناظر آبفا مکلف است تمامی مواردی که مربوط به آب و فاضلاب ساختمان می باشد مورد نظارت قرار دهد.

توجه داشته باشید سیستم تهویه مطبوع ساختمان و لوله کشی آن جزء مسئولیت های ناظر آبفا نمی باشد.

تهویه سرویسهای بهداشتی که توسط لوله هواکش، اگزاست فن و کانال ها انجام می گیرد تحت نظارت آبفا می باشد.

در سایت نظام مهندسی ساختمان تهران چک لیست نظارت آبفا موجود می باشد.

مهمترین آیتم های این چک لیست به شرح زیر می باشد.

 1. لوله کشی آب گرم و سرد بهداشتی
 2. لوله کشی سیستم گرمایش ساختمان
 3. لوله کشی فاضلاب ساختمان
 4. لوله کشی آب باران ساختمان
 5. تامین چاه های آب باران، آب فاضلاب و سیستم اگو شهری
 6. نصب پمپ فشار آب ساختمان
 7. تامین مخزن ذخیره آب ساختمان
 8. هواکش سرویس های بهداشتی
 9. تامین ونت فاضلاب
 10. جنسو نوع شیرآلات و اقلام لوله کشی آب و فاضلاب

از این پس ساختمان های زیر 1500 متر دارای کیفیت بهتری از نظر تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب هستند.