ولوت و دیفیوزر

بیشتر پمپ‏ های تجاری یک کانال واگرا به نام ولوت (Volute) دارند که بخشی از خروجی کیسینگ می‏ باشد. ولوت سرعت جریان خروجی از پروانه را کم و تبدیل به فشار می‏ کند. در بیشتر پمپ‏ها ولوت انفرادی استفاده می‏ شود. طراحی ولوت انفرادی به علت اختلاف فشار حول پروانه در بالا و پایین بهترین نقطه عملکرد پمپ، یک نیروی شعاعی به شفت وارد می ‏کند. در مواردی که این نیروی شعاعی به انحراف بیش از حد شفت منجر می‏ شود از دابل ولوت استفاده می‏ شود. دابل ولوت یا کانال دوتایی تمایل به بالانس نیروی شعاعی در همه جریان‏ها دارد. بعضی پمپ‏های فرایندی بجای ولوت از طراحی دیفیوزر پره (Vaned Diffuser) دار استفاده می‏ کنند. این طراحی برای بعضی از پمپ‏ های In Line، جریان محوری و هد بالا دبی پایین استفاده می ‏گردد. مزیت این طرح بالانس شعاعی، راندمان بالاتر و سایز کوچکتر پمپ می ‏باشد. معایب آن هزینه بالاتر، پیچیده شدن ساخت و تعمیرات پمپ برای سازنده و منحنی عملکرد مرحله ‏ای پمپ به احتمال بیشتر افت می‏ کند. راندمان نیز در 50 درصد نقطه کاری شدیدا افت می‏ کند.

Untitled