09212047806

پمپ نوع “OH3” استاندارد API 610

پمپ های نوع OH3 به صورت عمودی و تک مرحله می باشند. (پمپ استاندارد API 610) نازل ورود و خروجی این پمپ در راستای یک خط متقیم می باشد، ازاینرو در مسیر لوله کشی لازم به تغییر زاویه نمی باشد. در اصطلاح به این حالت in-line می گویند. دارای محفظه یاتاقان یکپارچه با پمپ است. این یکپارچگی بوسیله یک بیرینگ براکت فراهم می گردد. موتور بر روی ساپورت یکپارچه با پمپ، سوار می شود. پمپ و موتور از طریق یک کوپلینگ انعطاف پذیر به یکدیگر متصل می شوند.

نکته: به طور کلی یکی از مزیت های پمپ های عمودی OH، اشغال فضای کم می باشد. از این مزیت در روی سکوهای نفت و گاز بخاطر فضای محدود سکو، استفاده می گردد.

نکات:

  • طبق بند 9.1.2.1 استاندارد API 610، اگر پمپ روی پایه خود به طور آزاد نصب شود باید در زیر کیس پمپ یک سطح اتصال کاملا صاف فراهم گردد. نسبت ارتفاع مرکز ثقل به عرض سطح تماس پمپ نباید از 3:1 بزرگتر باشد. این پایداری باید از طریق طراحی کیسینگ یا یک ساپورت خارجی فراهم گردد.
  • طبق بند 9.1.2.2 استاندارد API 610، پمپ باید طوری طراحی گردد که هم بتواند با لوله ای که به طور شناور به نازل ورودی و خروجی نصب شده کار کنند و هم بتواند با لوله ای که به یک فونداسیون پیچ شده باشند کار کند.
  • طبق بند 9.1.2.3 استاندارد API 610، دست کم یک سوراخ DN 15 یا (NPS 1/2) برای اتصال تخلیه یا Drain باید در نظر گرفته شود.
  • طبق بند 9.1.2.4 استاندارد API 610، محفظه پمپ و آب بند (Seal) باید به طور پیوسته تهویه (Vent) گردد. برای محفظه آبند و لوله کشی فلاش آبند، تهویه باید در یک نقطه اتصال مرتفع انجام شود. تهویه یا ونت به طور دستی به تایید خریدار نیاز دارد.
  • طبق بند 9.1.2.5 استاندارد API 610، فاصله بین پمپ و موتور باید به اندازه ای باشد که برای بیرون آوردن و جا زدن Coupling Spacer، موتور را پیاده نکرد یا هاب کوپلینگ روی شفت موتور یا روی شفت پمپ برداشته نشود. (Distance Between Shaft Ends DBSE)
  • طبق بند 9.1.2.6 استاندارد API 610، اگر تعیین شود، یک وسیله برای بلند کردن موتور در کنار پمپ باید تهیه شود. این وسیله با دارای موتور مستقر در محل باشد.
  • طبق بند 9.1.2.7 استاندارد API 610، با تایید خریدار ممکن است محفظه یاتاقان را برای روانکاری با گریس ترتیب داد (بند 6.11.4). زمانیکه پمپ در دمای محیط  43 درجه سانتیگراد کار می کند، دمای تثبیت شده محفظه یاتاقان نباید از 82 درجه سانتیگراد بالاتر رود.
  • طبق بند 9.1.2.8 استاندارد API 610، موتور باید قبل از حمل، در شاپ سازنده همراستا (Aligned) شود.

نمونه ای از یک Data Sheet پمپ OH3 را می توانید در فایل زیر مشاهده کنید.

OH3 Data Sheet

 

تعدادی از پمپ های نوع OH3 را در ذیل می بینید.