پمپ نوع “OH1” استاندارد API 610

پمپ OH1 جزء استاندارد پمپ API 610 می باشد و به صورت افقی، تک مرحله ای یا تک پروانه می باشد و بر روی دو پایه سوار می شود. این نوع پمپ تمام الزامات API 610 را پاس نمی کند ولی تمام الزامات دو استاندارد بین المللی ISO 5199/2858 و ASME/ANCI B73.1 & B73.2 را پاس می کند. (استاندارد پمپ API 610)

موارد مغایر با استاندارد API 610 در جدول شماره 2 این استاندارد آمده است و ما در زیر به اختصار به آن ها می پردازیم:


  • Pressure rating (5.3.5)

بند 5.3 استاندارد، در مورد فشار پوسته پمپ ها (Pressure Casing) نوع OH بحث می کند. معیار سنجش پوسته پمپ ها MAWP می باشد.

طبق بند 5.3.5 استاندارد MAWP باید دست کم برابر با حداکثر فشار خروجی پمپ، بعلاوه 10% اختلاف فشار پمپ باشد و نباید از از حداقل درجه فشار گیج پمپ برابر با 40bar در دمای در دمای 38 درجه سانتیگراد کمتر باشد یا دست کم PN50 باشد.


  • Casing support (5.3.11)

نحوه ساپورت یا شکل پایه پمپ را عنوان می کند که پمپ شبیه به پای انسان بر روی بدنه قرار می گیرد و طراحی خاصی نیاز دارد.

طبق بند 5.3.11 تمامی پمپ های افقی باید به صورت Centreline-supported ساپورت شوند مگر پمپ هایی که در بند 8.2.1.2. استاندارد آمده است.

بند 8.2.1.2 عنوان می کند که پمپ ها برای سیالاتی با دمای کمتر از 150 درجه سانتیگراد ممکن است به صورت foot-mounted ساپورت گردند.

 

Centreline-supported: یعنی پایه ها به مرکز پوسته پمپ متصل شوند.

 

foot-mounted: پمپ بر روی دو پایه شبیه به پای انسان قرار می گیرد.


در زیر تعدادی پمپ OH1 را می توانید ببینید.

نکته: به نحوه ساپورت پمپ و شکل پوسته پمپ توجه نمایید.