09212047806

اسب بخار چیست و پمپ چند اسب بخار ی چه معنی میدهد

پمپ ها توسط یک الکترو موتور به گردش در می آیند. با توجه به هد و دبی هر پمپ یک الکترو موتور بر روی آنها سوار می شود. (اسب بخار)

الکترو موتور ها دارای مشخصات خاص خود می باشند، از جمله این مشخصات می توان:

  • ولتاژ الکترو موتور
  • شدت جریان الکترو موتور
  • نوع سیم پیچی
  • توان الکترو موتور
  • سرعت دور الکترو موتور
  • تک فاز یا سه فاز بودن الکترو موتور

و دیگر مشخصات…

در بازار الکترو موتورها را با توان الکتریکی می شناسند. مثلا می گویند پمپ 2.5 اسب.

اسب همان توان موتور الکتریکی است که واحد توان و قدرت موتور می باشد که با اسب بخار (Horse Power) یا کیلو وات سنجیده می شود.

تعریف فرمول توان (اسب بخار):

واحد انجام کار ژول است. کار وقتی انجام می شود که آب را توسط پروانه پمپ به حرکت در بیاوریم.

یعنی کار نیرو ضرب در مسافت جابجایی می باشد. واحد نیرو، نیوتن و واحد مسافت متر می باشد.

F (N) x L (m) = W (J)

هنگامی که کار انجام شده را در واحد زمان (ثانیه) تقسیم کنیم وات به دست می آید.

W (J) / T (S) = P (w)

توان یا همان Power نیروی انجام کار می باشد که با وات نشان داده می شود. اگر وات را تقسیم بر 1000 کنیم کیلو وات به دست می آید و اگر کیلو وات ضرب در 0.74 کنیم اسب بخار به دست می آید.

نحوه به دست آوردن توان الکتریکی پمپ در مقالات پمپ فشار آمده است.

واحد اسب بخار را جیمز وات اختراع کرد و هدف او سنجس و مقیاس قدرت یک اسب باری با یک توربین بخار بود.

جیمز وات گفت قدرت یک اسب بخار برابر است با اسبی که بتواند یک بار 550 پاند (250 کیلو گرم) را در مدت 1 ثانیه 1 فوت (30 سانتی متر) بالا ببرد.

حالا اگر آن با 33000 پاند باشد باید بتواند 1فوت آن را بالا ببرد (در مدت یک دقیقه).

اسب بخار

اسب بخار