09212047806

کلکتورهای رفت و برگشت در موتورخانه

در ساده ترین حالت و پیچیده ترین حالت حداقل از کلکتورهای رفت و برگشت در موتورخانه استفاده می گردد. به کلکتور رفت آب گرم به اختصار HWS یا (Heat Water Supply) و به کلکتور برگشت آب گرم HWR یا (Heat water Return) گفته می شود.

در بیشتر بویلرها سایز کلکتور ورودی و کلکتور خروجی  یکسان است. خاطر نشان می گردد که کلکتور بر اساس تعداد انشعابات گرفته شده از آن توسط لوله کش ماهر ساخته می شود و باید گفت که ساخت کلکتور هنر و مهارت یک لوله کش را به نمایش می گذارد. زیرا در بدو ورود به موتورخانه یکی از اجزای اصلی و مهم که در موتور خانه خودنمایی می کند کلکتورها می باشند. انتخاب اندازه صحیح، دقت در جوشکاری منظم و همچنین تراز و گونیا بودن کلکتور، همگی ما را به این نتیجه می رساند که لوله کش ساختمان فردی منظم و خبره در کار خود بوده است.

محاسبه قطر کلکتور در عرف لوله کش ها:

قطر لوله ورودی بویلر x  2 = قطر کلکتور برگشت آب گرم

قطر لوله خروجی بویلر x 2 = قطر کلکتور رفت آب گرم

فرمول محاسبه قطر کلکتور به روش علمی به شرح زیر می باشد. (البته این فرمول زمانی درست می باشد که سرعت آب در کلکتور و انشعابات آن یکسان باشد)

D = √(D12 + D22 + D32 + …)

در فرمول بالا D قطر کلکتور می باشد. قطرهای زیر رادیکال لوله های متصل به کلکتور می باشند.

لوله هایی که معمولاً به کلکتورهای رفت و برگشت وصل می شوند به شرح زیر می باشند:

  • لوله رفت و برگشت منبع انبساط
  • لوله رفت و برگشت منابع تولید آب گرم مصرفی (منبع دو جداره)
  • پمپ سیرکولاسیون (معمولاً در ساختمان ها تا 7 طبقه پمپ سیرکولاسیون بر روی خط برگشت نصب می گردد.
کلکتورهای رفت و برگشت در موتورخانه

کلکتورهای رفت و برگشت در موتورخانه