09212047806

گرفتگی لوله فاضلاب و تشخیص محل گرفتگی در لوله فاضلاب

مهم ترین دلایل مسدود شدن یا گرفتگی لوله فاضلاب عبارت است از:

  • اجرای نامناسب شیب بندی هنگام نصب لوله های فاضلاب
  • نامناسب بودن قطر لوله های فاضلاب
  • استفاده ناصحیح از سرویس های بهداشتی
  • عدم استفاده از صافی در لگن های بهداشتی و لوله ناودان و کف شورها؛
  • غلط کارگذاشتن سرویس های بهداشتی بر روی لوله های فاضلاب (نفوذ قیر و دوغاب سیمان و نخاله های ساختمانی در درون لوله های فاضلاب)
  • استفاده از اتصالات با زاویه نامناسب.
گرفتگی لوله فاضلاب

گرفتگی لوله فاضلاب

تشخیص محل گرفتگی لوله فاضلاب:

 برای پیدا کردن محل گرفتگی شبکه فاضلاب ابتدا باید به نحوه اجرای لوله کشی فاضلاب توجه نمود.

غالباً محل لوله های فرعی فاضلاب سرویس های بهداشتی را در زیر سقف ها یا درون سقف های کاذب قرار می دهند که از آنجا می توان مشاهده نمود که کدام یک از سرویس های بهداشتی، فضولاتشان از طریق لوله افقی به لوله اصلی عمودی منتقل و از آنجا به چاه تخلیه می گردد.

در صورتی که گرفتگی شبکه فاضلاب مربوط به طبقه زیرزمین باشد، باید نقشه پلان شبکه فاضلاب آن موجود باشد تا به نحوه انتقال فضولات سرویس های بهداشتی طبقه زیرزمین پی ببریم. در صورتی که سینک ظرف شویی، دست شویی، زیردوشی و وان دچار گرفتگی شده باشند و فضولات سرویس های ذکر شده به سمت چاه تخلیه نشود قبل از هر اقدامی با قرار دادن ظرفی به زیر سیفون و زیراب سرویس های فوق اقدام به باز کردن سیفون ها می گردد.

پس از بازکردن سیفون می توان به علت گرفتگی پی برد و اقدام لازم را مبذول داشت چرا که ممکن است علت گرفتگی و عدم تخلیه فضولات، پر شدن سیفون یا مسدود شدن زیراب سرویس بهداشتی باشد.

در غیر این صورت باید با آزمایش تخلیه نمودن فضولات از سرویس های مجاور به محل گرفتگی شبکه فاضلاب پی برد.