انواع یاتاقان

در پمپ ها و تجهیزات دوار از دو نوع یاتاقان به منظور نگهداری و تحمل نیروی شفت و متعلقات آن استفاده می گردد.

  • یاتاقان ضد اصطکاک یا غلتشی (Anti-friction Bearing)
  • یاتاقان ساده یا لغزشی (journal Bearing)

نیروهای وارد بر شفت دو نوع می باشند:

  • شعاعی (Redial load)
  • نیروی محوری (Thrust load)

انتخاب یاتاقان غلتشی یا لغزشی

به طور معمول برای مهار نیروی محوری و شعاعی در کاربرد های متوسط و کوچک پمپ از یاتاقانهای غلتشی استفاده می شود ولی در مواردی که سایز پمپ بزرگ می باشد باید از یاتاقانهای لغزشی استفاده نمود. در دو صورت باید از یاتاقانهای لغزشی بجای یاتاقان غلتشی استفاده نمود:

  • Bearing Diameter (mm) X Rotation Speed (rpm) > 500,000
  • Estimated pump rated power (kW) x Rated Speed (rpm) > 4.0 million

روش روغن کاری

به طور کلی روغن کاری به دو روش تحت فشار و بدون فشار (آزاد) انجام می شود. در شرایط زیر باید روغنکاری تحت فشار یا بدون فشار انجام گیرد:

روغنکاری تحت فشار (Pressure Lube Sys ISO 10438-3) در استاندارد API 610 فقط باید برای پمپ های نوع Between Bearing به شرط زیر انجام شود

Estimated pump rated power (kW) x Rated Speed (rpm) is greater than 4.0 million

اگر شرط بالا وجود نداشت باید از گزینه ارتفاع ثابت روغن یا همان روغن کاری آزاد (Constant level oiler) استفاده نمود.

توجه داشته باشید که وقتی سیستم Pure oil-mist lubrication system انتخاب می گردد انتخاب گزینه Constant level oiler معنا پیدا نمی کند.

یاتاقان ضد اصطکاک یا غلتشی (Anti-friction Bearing):

بلبرینگ ها همان یاتاقانهای غلتشی هستند. این نوع یاتاقان در تجهیزات دوار کاربرد وسیعی دارند و به شکل های مختلف ساخته می شوند. این یاتاقانها می توانند بارهای شعاعی و محوری و یا ترکیبی از هر دو را تحمل کنند. معمولا در پمپ ها از هر دو نوع یاتاقانهای کف گرد و شعاعی استفاده می شود.  در زیر اجزای دو نمونه از یاتاقانهای غلتشی را که یکی با غلتکی و دیگری ساچمه ای یا توپی می باشد را می توانید مشاهده نمایید.

یاتاقان غلتشی

یاتاقان غلتشی