MAWP – Maximum Allowable Working Pressure

MAWP – Maximum Allowable Working Pressure

  • کمترین مقدار لازم MAWP کیسینگ برای پمپ‏های سانتریفوژ برابر است با حداکثر فشار ساکشن بعلاوه حداکثر اختلاف فشاری که پمپ می‏تواند توسعه یابد در بدترین شرایط ترکیبی. حداکثر اختلاف فشار باید با استفاده از بالاترین سرعت کاری و بالاترین نقطه هد بر روی منحنی پمپ (در بالاترین سرعت کاری) و چگالی نسبی (Specific Gravity) تا افول افزایش فشار، تعیین گردد.
  • در منحنی مشخصه پمپ‏های سانتریفیوژ باید هد پمپ از Rated Flow به صورت پیوسته تا نقطه Shutoff افزایش یابد و این افزایش هد از Rated Flow تا  Shutoff نباید بیش از 120% باشد. همچنین پمپ باید قادر باشد با جایگزین کردن Impeller به میزان حداقل 5% هد خود را در شرایط Rated افزایش دهد. این یعنی بالاترین نقطه هد یک پمپ سرعت ثابت بر روی منحنی نباید از 20 x 1.05 x Rated Head یا 1.26 برابر Rated Head تجاوز کند. اگر سازنده پمپ از 120 درصد تجاوز کرده بود، باید قبل از پذیرفتن افزایش هد، میزان فشار طراحی را در پایین دست جریان (بعد از پمپ) چک کرده و در صورت نیاز آن را مورد بازبینی قرار دهیم.
  • توجه: در پمپ‏های سانتریفوژ زمانیکه شرط محدود کننده حداکثر فشار خروجی پمپ باشد، حداقل MAWP مورد نیاز کیسینگ پمپ باید برابر با Maximum Suction Pressure بعلاوه 126% Rated Differential Pressure در حداکثر چگالی مخصوص مورد انتظار.
  • برای پمپ‏های دوزینگ، رفت و برگشتی و روتاری کمترین مقدار MAWP مورد نیاز حداقل باید با Relief Valve Setting برابر باشد.

3544_MAWP