پکینگ (جعبه بسته‏ بندی شده لایی­ها و رینگ)

جعبه بسته‏ بندی شده لایی­ها و رینگ (Packed Stuffing Box)

ساده ترین نوع سیل شفت می‏ باشد و تشکیل شده از یک حفره برای لایی ‏ها، یک بوش گلویی (Throat Bushing)، چندین رینگ، یک جای خالی یا یک رینگ Lantern سپس دوباره چندین رینگ پکینگ و در انتها یک گلند.

Lantern Ring یک فضای خالی برای تزریق یک سیال خارجی به منظور روغن کاری و خنک کاری پکینگ ایجاد کرده و نشت بندی بهتری در سرویس‏ های خلا ایجاد می ‏کند. یه نشتی قابل مشاهده بین پکینگ و شفت به منظور روغن کاری باید رخ دهد. این نشتی از میزان 0.0019 m3/hr تا 0.019 m3/hr، بسته به مشخصه‏ های سیال، شرایط و نوع مکانیکی پمپ و تنظیم پکینگ انجام می‏ گردد.

پکینگ‏ ها به دلیل وجود نشتی در نفت و گاز کاربرد زیادی ندارند و بیشتر در پمپ‏های آتشنشانی استفاده می‏ شوند.

 

شکل یک نمونه Packed Stuffing Box

Untitled122

مزایای مکانیکال سیل در مقایسه با پکینگ

  • از دست رفتن کمتر محصول
  • پایین آمدن هزینه‏ های تعمیرات و نگه‏داری
  • کاهش خاموش کردن غیر برنامه ‏ریزی شده پمپ برای تعمیرات
  • کاهش پتانسیل آتش‏ سوزی
  • کاهش آلودگی
  • کاهش نظافت محل کار پمپ
  • کاهش برق مصرفی