Solid Particles

در بعضی مواقع پمپ باید سیال حاوی ذرات جامد را پمپاژ کند و از آنجا که پمپ ها بر اساس مایع بدون حضور ذرات و ناخالصی طراحی و سایز می گردد، حضور این ذرات می تواند بر ارتفاع و راندمان پمپ تاثیر گذار باشد. همانطور که در منحنی پمپ نمایان می باشد تاثیر ذرات جامد بر روی دبی کمتر از هد و راندمان می باشد. به همین دلیل در اینجا تنها فرمول های برای اصلاح هد و راندمان آورده می شود.

Untitled

از آنجا که شتاب ذرات جامد نسبت به شتاب مایع پیوسته در حال تغییر می باشد و همچنین برخورد ذرات جامد با یکدیگر و دیواره پمپ، مقدار زیادی از انرژی داده شده به مایع هدر می رود و این امر باعث افت هد و راندمان پمپ می گردد. همانطور که می دانید پمپ بر اساس آب معمولا سایز می گردد و نیز می دانید برای سیال با ویسکوزیته متفاوت ضریب تصحیح در نظر گرفته می شود. در اینجا نیز برای هد و راندمان پمپ ضرایب اصلاحی در نظر گرفته شده است. این ضرایب در بعضی منابع fH و fη و در بعضی منابع HR و ER ذکر شده است. ضرایب تصحیح را می توان به راحتی از جدول زیر به دست آورد. همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید به هندبوک Gulich رجوع نمایید.

Untitled

نوع پروانه پمپ های لجن کش یا چند فازی با ذرات جامد بر اساس هند بوک KSB به شکل زیر می باشد.

Untitled

پروانه تک پره برای Waste Water حاوی ذرات جامد

Untitled

ذرات جامد موجود در جریان(Solids)

ذرات جامد موجود در سیال باید بر اساس PPM (parts per Million) و اندازه متوسط ذرات و چگالی مخصوص در دیتاشیت عنوان گردند.

ذرات جامد محلول بر جنبه‏های زیر در طراحی پمپ اثر می‏گذارد:

  • مشخصه‏های جریان سیال (نیوتنی و غیرنیوتنی و …)
  • مقاومت سایش طراحی
  • اندازه گذرگاه جریان، شکل پره و سرعت دورانی
  • خصوصیات طراحی (Design features) برای جداسازی ذرات بزرگ از هم، همچون زغال سنگ
  • طراحی مکانیکال سیل شفت

تعریف سیال Slurry اختیاری است و می‏توان گفت بیش از 1% وزنی ذرات در سیال، Slurry می‏باشد. پمپ‏های معمولی می‏توانند تا حدود سیال با 2% وزنی ذرات را زمانیکه اندازه ذرات از 100 میکرون کمتر باشد، پمپاژ کنند.