09212047806

انواع اتصال در لوله کشی

انواع اتصال در لوله کشی

روش های متفاوتی را برای اتصال دادن لوله ها در لوله کشی آب و فاضلاب یا تاسیسات دیگر استفاده می کنند . این روش ها عبارت هستند از : الف – اتصال دنده ای پس…
لوله کشی آب و فاضلاب

لوله کشی آب و فاضلاب

فاضلاب [caption id="" align="aligncenter" width="635"] لوله کشی[/caption] به هر نوع پساب خروجی از دستگاه های مصرفی آب یا وسیله های بهداشتی اطلاق می شود . انواع فاضلاب فاضلاب سطحی به آب های سرچشمه گرفته از…