09212047806

آشنایی با لوله بر و پلیسه گیری

آشنایی با لوله بر و پلیسه گیری

برای لوله کشی آب ساختمان باید با ابزاری که با آنها سر و کار داریم از همه حیث آشنا باشیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن از آنها استفده بکنیم .یکی از این ابزار ها…