09212047806

انواع اتصال در لوله کشی

انواع اتصال در لوله کشی

روش های متفاوتی را برای اتصال دادن لوله ها در لوله کشی آب و فاضلاب یا تاسیسات دیگر استفاده می کنند . این روش ها عبارت هستند از : الف – اتصال دنده ای پس…