09212047806

اتصال لوله های فولادی

اتصال لوله های فولادی

روش های متفاوتی جهت اتصال لوله ها در تاسیسات ساختمانی برای گرفتن انشعاب ، تغییر دادن مسیر لوله ها و تغییر قطر لوله ها وجود دارد . یکی از این روش ها اتصال دادن لوله…