09212047806

اگزاست بخار

اگزاست بخار

در فضاهای صنعتی علاوه بر نیاز بر سیستم هایی چون موتورخانه و پکیج ، نیاز به سیستم های تهویه نیز مورد توجه است . در سالن های بزرگ صنعتی ، توسط هوا کش ها ،…