09212047806

محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر یا دیگ آب گرم

محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر یا دیگ آب گرم

به منظور محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و مساحت هر…
منبع انبساط

منبع انبساط

منبع انبساط که در موتورخانه مرکزی جای می گیرد را می توانیم در کارهای مختلف سهیم و شریک بدانیم: اولین محلی که با آب سرد سیستم یا همان آب شهر در تماس است و تامین…
منبع دو جداره ، منبع کویل دار، مبدل گرمایی

منبع دو جداره ، منبع کویل دار، مبدل گرمایی

حجم منبع دو جداره یا منبع های دیگر تولید آب گرم به ازای هر واحد مسکونی 85 لیتر در روز در نظر گرفته می شود. انواع منابع تولید آب گرم عبارت است از: منبع دو…