09212047806

محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

به منظور محاسبه سایز لوله رایزر آب گرمایش ساختمان در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و…
محاسبه حجم منبع انبساط موتورخانه مرکزی ساختمان

محاسبه حجم منبع انبساط موتورخانه مرکزی ساختمان

به منظور محاسبه حجم منبع انبساط در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و مساحت هر…
محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر یا دیگ آب گرم

محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر یا دیگ آب گرم

به منظور محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و مساحت هر…
دیگ آب گرم یا بویلر آب گرم و اجزای مختلف آنها

دیگ آب گرم یا بویلر آب گرم و اجزای مختلف آنها

دیگ دستگاهى است که در آن یک ماده سوختنى مانند مازوت (نفت کوره یا نفت سیاه)، گازوئیل و یا گاز طبیعى مى سوزد و گرماى حاصل از عمل احتراق به سیال درون آن (معمولاً آب) داده مى…
کلکتورهای رفت و برگشت در موتورخانه

کلکتورهای رفت و برگشت در موتورخانه

در ساده ترین حالت و پیچیده ترین حالت حداقل از کلکتورهای رفت و برگشت در موتورخانه استفاده می گردد. به کلکتور رفت آب گرم به اختصار HWS یا (Heat Water Supply) و به کلکتور برگشت آب…
انواع برنرها

انواع برنرها

در این مقاله انواع برنر های مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند بررسی می شوند. از انواع برنر های مورد استفاده در ایران می توان به برنر گازی و برنر گازوئیلی اشاره…