09212047806

رایج ترین سیستم جهت تهویه در سطح جهانی داکت اسپلیت

رایج ترین سیستم جهت تهویه در سطح جهانی داکت اسپلیت

در ساختمان ها سیستم های متفاوتی را می شود دید که مورد بهره برداری قرار گرفته اند . چون موتورخانه ، پکیج ، شوفاژ و ... که هر کدام از آنها تابع اصول ها و…